Levenskunst


  LK - danken 2  LK - verwonderen LK - verbinden 2 LK - vertragen

Bij iedereen komen soms vragen naar boven die verder gaan dan ‘Wat eet ik vanavond? of ‘Waar gaan we heen op vakantie?’. Dan word je overvallen door wezenlijke vragen over verlies, gezondheid, eenzaamheid, eindigheid, macht en vriendschap, liefde en trouw. Deze vragen zijn samen te vatten in de overkoepelende vraag ‘Hoe te leven?’. Een vraag waar Socrates zich al intensief mee bezig hield. De mensen met wie hij sprak, ontdekten dat ze vaak de antwoorden zelf in huis hadden. Door er met elkaar over in gesprek te komen, werd steeds meer duidelijk.

Stilstaan bij wat echt van belang is

Levenskunst heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Boekwinkels puilen uit met boeken over vriendschap, ouder worden, gelukkig zijn, zelfbewust handelen etc. We vatten deze thema’s tegenwoordig veelal samen onder het begrip ‘positieve geestelijke gezondheid’ of ‘mental fitness’. Professor Ruut Veenhoven noemt levenskunst ‘het vermogen een vorm te geven aan het bestaan waar men zich prettig bij voelt.’

Het dagelijkse leven is een aaneenschakeling van dilemma’s, waarin je constant nieuwe keuzes moet maken. Het is niet vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je verder wilt, hoe je moet omgaan met tegenslag en kwetsbaarheid. Op deze plek willen we je wat meegeven voor deze keuzes. Door stil te staan bij wat echt van belang is, door ons te verdiepen in de ziel, het diepste van de mens. We doen dat aan de hand van de woorden Danken, Verwonderen, Verbinden en Vertragen.


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren