Themaontmoetingen


Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over wat je je kinderen wilt meegeven.

Het Apostolisch Genootschap organiseert themaontmoetingen voor mensen die bewust met zingeving bezig willen zijn. Met gesprekken en afwisselende oefeningen inspireer je elkaar om eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Want wat je vraag ook is, vaak vind je het antwoord in jezelf.

Er zijn ontmoetingen rondom vier thema’s:

Schrijf je in via vindhetantwoordinjezelf.nl. Daar vind je ook meer informatie over data en locaties. In de brochure lees je meer over de themaontmoetingen.

De ontmoetingen zijn gebaseerd op de religieus-humanistische visie van het genootschap. De religieuze basis is het gevoel van verbondenheid met alles wat is. Deze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. We voelen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en ethisch te handelen.

Vragen over themaontmoetingen kun je mailen naar Paulien ter Riet-van Dijk.  


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren