Weekbrief


De leden en sympathisanten ontvangen een weekbrief. Dit is een wekelijkse overdenking van het apostolisch ideaal in relatie tot de actualiteit. De weekbrief nodigt uit tot nadenken over het eigen leven en roept op tot een liefdevolle levenshouding. 

De weekbrief wordt meestal geschreven door de eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging, apostel Bert Wiegman, soms door een van de landelijke voorgangers of districtsvoorgangers.

De brief geeft het thema van de dienst aan en wordt tijdens de eredienst voorgelezen. De voorgangers gaan er in een persoonlijke overdenking verder op in.

Bekijk de weekbrief van deze week >


Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren