Erediensten


De bijeenkomst op zondagmorgen, de eredienst, is een belangrijke activiteit. Het wekelijks ritme, de ontspannen sfeer, de inhoudelijke diepgang, de ontmoeting en de vaste rituelen maken de eredienst voor veel apostolischen onlosmakelijk verbonden met hun apostolisch-zijn. Tijdens erediensten verbinden we ons religieus gevoel aan onze wil om zinvol te leven.

Een geestelijk verzorger leidt de eredienst. Daarin staat de weekbrief centraal, een door de apostel (eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging) geschreven actuele overdenking. Daarnaast kan de voorganger ook andere bronnen gebruiken zoals de Bijbel of andere wijsheidsverhalen.

De voorganger van de eredienst spreekt vanuit eigen levenservaring en inzichten. Hij probeert aan te sluiten op wat er leeft in de gemeenschap en in de samenleving.

Iedere eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor de kinderen. Iedere tweede zondag van de maand is er een moment van herdenking en staan we stil bij de betekenis van mensen die zijn overleden.

Ondanks de vaste vorm is er veel ruimte voor improvisatie en afwisseling tussen gesproken woord, overdenking, rituelen, zang en muziek.

Je bent van harte welkom bij deze samenkomsten op zondagochtend van 9.30 – ca. 10.45 uur. Er zijn ook regelmatig gespreksdiensten en kindererediensten.

Rondgang

Aan het einde van de dienst, na een gemeenschappelijk gebed, nodigt de voorganger de aanwezigen uit voor de rondgang. Deze staat open voor iedereen die zich op dat moment verbonden voelt met het ideaal en een persoonlijk besluit wil vastleggen.

Iedere deelnemer krijgt een in wijn gedoopte ouwel op de rug van de hand gelegd. We staan met dit ritueel in een lange traditie. Ouwel en wijn verwijzen naar het laatste avondmaal van Jezus. Voor apostolischen heeft het de betekenis van een nieuwe start.

Gebed

In elke eredienst wordt tweemaal een gebed uitgesproken: voor de rondgang en als afsluiting van de eredienst. De voorganger spreekt in eigen woorden zijn of haar gevoelens uit.

Met het gebed voor de rondgang benoemt de voorganger de verbinding met de bron van zijn, met jezelf, elkaar en het apostolisch ideaal. Het gebed spreekt over gevoelens van verzoening, verwondering, levensmoed en vertrouwen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuwe voornemens die je in de rondgang bevestigt.

Het gebed aan het einde van de dienst is een uiting van dankbaarheid voor de ontmoeting. Ook is het een krachtige oproep betekenis te geven aan het dagelijks leven.

Kindereredienst

Reguliere erediensten sluiten niet altijd even goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Regelmatig zijn er daarom kindererediensten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Deze kindererediensten vinden meestal plaats op de vierde zondag van de maand en worden gelijktijdig met de normale eredienst gehouden.



Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient uw browser cookies te accepteren