Amersfoort

In Amersfoort heeft het Apostolisch Genootschap een levendige gemeenschap met ruim 400 leden van alle leeftijdsgroepen, die samen zoeken naar zingeving en inspiratie vanuit een gevoel van verbondenheid met de schepping. Tijdens onze erediensten met veel muziek is er ruimte voor religieuze beleving en aandacht voor de praktische invulling van het leven. De gemeenschap is voor ons een dierbare plek, ook voor troost en bemoediging. Omdat velen van ons al lang met elkaar optrekken is er een grote verbondenheid en zijn we ook heel blij als we elkaar ontmoeten. We begroeten elkaar met een hand en soms ook met een zoen.


Voorganger

M. Cemalovic-Bornebroek

Stuur mij een e-mail

M. Mewe

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij zijn lid van het Amersfoorts Platform voor levensbeschouwingen en religies. Bij bijzondere thema’s sluiten we aan bij vergaderingen van de Raad van Kerken in Amersfoort. Wij doen dan graag mee door themadiensten te houden tijdens de Kerkennacht en de Vredesweek en we nemen actief deel aan de jaarlijkse “Stadsontmoeting”.

Wij stellen ons gebouw open voor andere religieuze en maatschappelijke activiteiten in de buurt. Zo was er in ons gebouw al een keer een dankdienst van een Evangelische Basisschool, en wordt er vergaderd door Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen in de wijk. Loopt u gerust eens binnen om een eredienst bij te wonen. Over het algemeen is er eredienst op zondag van 9.30 uur tot ongeveer 10.45 uur. 

U bent van harte welkom!

Contact

Amersfoort
Meridiaan 39
3813 AT Amersfoort
amersfoort@apgen.nl

Eredienst

Zondagmorgen 9:30. 

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via amersfoort@apgen.nl.