Hoogeveen

Het Apostolisch genootschap in Hoogeveen wordt gevormd door  ruim 300 leden , waarvan 20 procent jeugdleden. De leeftijd varieert van 0 tot in de 90 jaar. Wij voelen ons betrokken bij elkaar en bij de samenleving.  Tijdens diensten en andere bijeenkomsten willen we met elkaar delen, vieren, gedenken, bezinnen, elkaar inspireren en nadenken over ons leven. Dat doen we samen, verbonden met onze cultuur, maar ook vanuit onze eigen persoonlijkheid. Daarmee geven we vorm aan een veelzijdige gemeenschap waarin voor iedereen plaats is. We staan open voor contact met de verschillende levensbeschouwingen en culturen die onze maatschappij zo kleurrijk maken.

Voorganger

J.J. van der Linden

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij:

Wij zijn lid van het Diaconaal Platform in Hoogeveen. Dit platform wordt gevormd door religieuze, levenbeschouwelijke en een aantal maatschappelijke instellingen. Het platform richt zich op het welzijn van alle burgers in de gemeente Hoogeveen. De voorganger neemt deel aan het overleg van de burgemeester met predikanten en dominees. Indien gewenst kan voor beide groepen ons gebouw gebruikt worden voor de vergaderingen.

Vrijwel jaarlijks is er een culturele bijeenkomst in ons gebouw,  zoals een optreden van een gastkoor of een kleine toneeluitvoering. Deze worden altijd vooraf in de pers aangekondigd en zijn algemeen toegankelijk. Voel je welkom!

Contact

Hoogeveen
Van Limburg Stirumstraat 84
7901AT Hoogeveen
hoogeveen@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Heerenveen en Klazienaveen.

  • 29 juli om 10.00 uur in Hoogeveen

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via hoogeveen@apgen.nl.