Leiden

Het Apostolisch Genootschap in Leiden is een open, gastvrije geloofsgemeenschap. We vinden het belangrijk om het leven samen te vieren en willen een verantwoordelijke plaats in de samenleving innemen. In onze diensten en andere bijeenkomsten vinden we door zang, muziek, gesproken woord en de ontmoeting inspiratie om ons eigen leven vorm te geven. Oud en jong vinden elkaar bij het zoeken van die eigen weg, delen in elkaars vreugde, geluk en er is troost bij verdriet en verlies. Wij zoeken de dialoog met mensen van verschillende levensbeschouwing en cultuur en stellen ons gebouw graag open voor externe activiteiten die binnen onze doelstelling passen.

Voorganger

Chantal Kok-Laterveer

Ik heb het vaste geloof dat onvoorwaardelijke liefde het mooiste in mensen naar boven brengt en wil in die gezindheid leven, met vallen en weer opstaan.

Stuur mij een e-mail

Jaap Keijzer

Er is genoeg werk in de wereld, te beginnen op mijn eigen vierkante meter. En gelukkig zijn er nog veel meer mensen die dat willen en.. doen!

Stuur mij een e-mail

Dit doen wij o.a.:

  • Deelname aan de Dag van de Dialoog
  • Deelname aan de Raad van Kerken
  • Deelname aan Levensbeschouwelijk Platform Leiden
  • Deelname aan de plaatselijke dodenherdenking
  • Bijdragen aan de lokale voedselbank
  • Overleg met 'De Bakkerij' Leiden
  • Openbare orgelconcerten
  • Openbare lezingen
  • Contact met Libertas Leiden (vestiging De Parelvissers)

Contact

Leiden
César Franckstraat 38
2324 JN Leiden
leiden@apgen.nl

Eredienst

In de zomermaanden is er een gezamenlijke eredienst met Haarlem en Haarlemmermeer.

  • 29 juli in Haarlem

 Aanvang om 09.30 uur.

Verhuur

Vraag naar de mogelijkheden via leiden@apgen.nl.