Levenskunst

Bij iedereen komen soms vragen naar boven die verder gaan dan ‘Wat eet ik vanavond? of ‘Waar gaan we heen op vakantie?’. Dan word je overvallen door wezenlijke vragen over verlies, gezondheid, eenzaamheid en eindigheid. Over macht en vriendschap, liefde en trouw.

Deze vragen zijn samen te vatten in de overkoepelende vraag ‘Hoe te leven?’. Een vraag waar Socrates zich al intensief mee bezig hield. De mensen met wie hij sprak, ontdekten dat ze vaak de antwoorden zelf in huis hadden. Door er met elkaar over in gesprek te komen, werd steeds meer duidelijk.

Het Apostolisch Genootschap nodigt je uit in gesprek te gaan over deze vragen. Laat je daarbij inspireren door de verhalen op deze website.