Organisatie

Het Apostolisch Genootschap heeft zo’n 14.000 leden en sympathisanten. De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van het genootschap en doet dit onder anderen door verdieping van de inhoud, marketingcommunicatie en ondersteuning van landelijke, regionale en lokale activiteiten.

Dienstencentrum

Heb je vragen? Neem contact op met het managementteam:

MVO-missie

Het dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap:
 • gaat verantwoord om met medewerkers, door vanuit een gezamenlijk doel mensen steeds op de juiste plek in te zetten en te ondersteunen in hun ontwikkeling,
 • gaat verantwoord om met zijn plaats in de maatschappij, door vanuit betrokkenheid en zijn waarden en normen de dialoog te zoeken en daar actie aan te verbinden,
 • gaat verantwoord om met het milieu, door bewust en actief mee te werken aan een circulaire maatschappij,
 • gaat integer om met privacy en eigendom.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden - met ieder een eigen portefeuille - en een secretaris:

 • Bert Wiegman (voorzitter en eerstverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging)
 • Jan Zwart (vicevoorzitter)
 • Ab Geldof (bestuurssecretaris)
 • Menno Kooreman
 • Jan van der Schaaff
 • Monique van Strien-van Milaan
 • Jill Eekhart

Je kunt contact opnemen met het bestuur via bestuurssecretaris Ab Geldof.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat per 1 november 2021 uit:

 • Marina Kemperman-Eenschoten (voorzitter)
 • Marcel Lip
 • Arnoud van Schaik

Paul Trumpie is per 1 november afgetreden als lid en voorzitter a.i. van de raad van toezicht.

Heb je een vraag voor de raad van toezicht ? Stuur een e-mail naar raadvantoezicht@apgen.nl.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedag is gedrag dat niet overeenstemt met de gedragscode voor geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers van het Apostolisch Genootschap. Je kunt denken aan: het aannemen van geschenken, onzorgvuldige communicatie (per e-mail), pesten, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Als ongewenst gedrag van een geestelijk verzorger is ervaren kan je daarover contact opnemen met een van de andere geestelijk verzorgers van het genootschap.

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct, en indien gewenst anoniem, contact opnemen met haar opnemen.

Lees meer over de vertrouwenspersoon »

In geval van seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid daarvan melding te doen bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk, het SMPR.

Op 1 december 2020 is de klachtenregeling van het genootschap gereed. Vanaf dan is het ook mogelijk een formele klacht in te dienen.

Jongerenraad

Apostolische jongeren denken mee over de toekomst van het Apostolisch Genootschap.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar jongerenraad@apgen.nl.

Geestelijke verzorging

Bert Wiegman is als apostel eerstverantwoordelijke voor de geestelijke zorg. Twee landelijk voorgangers en elf districtsvoorgangers ondersteunen hem. Op hun beurt ondersteunen de districtsvoorgangers de voorgangers en geestelijke verzorgers van de lokale gemeenschappen.