Organisatie

Het Apostolisch Genootschap heeft zo’n 14.000 leden en sympathisanten. De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van het genootschap en doet dit onder andere door verdieping van de inhoud, marketingcommunicatie en ondersteuning van landelijke, regionale en lokale activiteiten.

Dienstencentrum

Heb je vragen, neem contact op via servicebureau@apgen.nl.

MVO-missie

Het dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap:
 • gaat verantwoord om met medewerkers, door vanuit een gezamenlijk doel mensen steeds op de juiste plek in te zetten en te ondersteunen in hun ontwikkeling,
 • gaat verantwoord om met zijn plaats in de maatschappij, door vanuit betrokkenheid en zijn waarden en normen de dialoog te zoeken en daar actie aan te verbinden,
 • gaat verantwoord om met het milieu, door bewust en actief mee te werken aan een circulaire maatschappij,
 • gaat integer om met privacy en eigendom.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden:

Je kunt contact opnemen met het de secretaresse van het bestuur via Esmeralda van Schaik.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Arnoud van Schaik (voorzitter)
 • Marcel Lip
 • Yvonne van Oosten
 • Erik Zwart

Heb je een vraag voor de raad van toezicht? Stuur een e-mail naar raadvantoezicht@apgen.nl.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is gedrag dat niet overeenstemt met de gedragscode voor geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers van het Apostolisch Genootschap. Je kunt denken aan: het aannemen van geschenken, onzorgvuldige communicatie (per e-mail), pesten, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Als ongewenst gedrag van een geestelijk verzorger is ervaren kan je daarover contact opnemen met een van de andere geestelijk verzorgers van het genootschap.

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct, en indien gewenst anoniem, contact opnemen met haar opnemen.

Lees meer over de vertrouwenspersoon »

In geval van seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid daarvan melding te doen bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk, het SMPR.

Vanaf 1 december 2020 heeft het genootschap een klachtenregeling. Deze maakt het mogelijk een formele klacht in te dienen.

Geestelijke verzorging

Nanda Ziere en Marten van der Wal zijn eerstverantwoordelijk voorgangers voor de geestelijke zorg. Zij worden daarbij ondersteund door de districtsvoorgangers. De districtsvoorgangers ondersteunen tegelijkertijd ook de geestelijke verzorgers van de lokale gemeenschappen.

Districtsvoorgangers

 • Almelo: Marieke van Driel-Buist en Robert Schokker
 • Amstelveen: Carlo Barendregt
 • Eindhoven: Ineke Gerritse-Zwart
 • Harderwijk: Annemarieke Meelker en Edwin de Wit
 • Heemskerk: Jan Zwart
 • Leiden: Alexander Tuinstra en Andrew Hoffmanns
 • Noord: Judith Masselman en Robert Jalving
 • Schiedam: Paul Joor