Organisatie

apgen-over-ons-5.jpg

Het Apostolisch Genootschap heeft zo’n 15.000 leden en sympathisanten. De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van het genootschap en doet dit onder anderen door verdieping van de inhoud, marketingcommunicatie en ondersteuning van landelijke, regionale en lokale activiteiten.

Dienstencentrum

Heb je vragen? Neem contact op met het managementteam:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden - met ieder een eigen portefeuille - en een secretaris:

 • Bert Wiegman (voorzitter en eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging)
 • Jan Zwart (vicevoorzitter)
 • Natascha Timmer (bestuurssecretaris)
 • Hans Leeflang
 • Menno Kooreman
 • Jan van der Schaaff
 • Monique van Strien-van Milaan
 • Jill Eekhart

Je kunt contact opnemen met het bestuur via bestuurssecretaris Natascha Timmer.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Frank Middel (voorzitter)
 • Marina Kemperman-Eenschoten
 • Renée Koornstra
 • Paul Trumpie
 • Marcel Lip

Heb je een vraag voor de raad van toezicht ? Stuur een e-mail naar raadvantoezicht@apgen.nl.

Vertrouwenspersoon

Het Apostolisch Genootschap heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct (dus buiten de geestelijk verzorgers om), en indien gewenst anoniem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Lees meer over de vertrouwenspersoon

Jongerenraad

Apostolische jongeren denken mee over de toekomst van het Apostolisch Genootschap.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar jongerenraad@apgen.nl.

Geestelijke verzorging

Bert Wiegman is als apostel eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. Twee landelijk voorgangers en elf districtsvoorgangers ondersteunen hem. Op hun beurt ondersteunen de districtsvoorgangers de voorgangers en geestelijke verzorgers van de lokale gemeenschappen.