Organisatie

apgen-over-ons-5.jpg

Het Apostolisch Genootschap heeft zo’n 15.000 leden en sympathisanten. De landelijke organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van het genootschap en doet dit onder anderen door verdieping van de inhoud, marketingcommunicatie en ondersteuning van landelijke, regionale en lokale activiteiten.

Dienstencentrum

Heb je vragen? Neem contact op met het managementteam:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden met ieder een eigen portefeuille, en een secretaris. Voorzitter Bert Wiegman is ook eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging.

apgen-bestuur-2018.jpg

(v.l.n.r.) Bert Wiegman (voorzitter), Hans Leeflang, Menno Kooreman, Lily Delwel-Schiphorst (bestuurssecretaris), Jan Zwart (vicevoorzitter), Jan van der Schaaff en Monique van Strien-van Milaan. Bestuurslid Jill Eekhart staat niet op de foto.

Je kunt contact opnemen met het bestuur via de bestuurssecretaris L. (Lily) M. Delwel-Schiphorst.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Frank Middel (voorzitter)
  • Marina Kemperman-Eenschoten
  • Renée Koornstra
  • Paul Trumpie
  • Marcel Lip

Heb je een vraag voor de raad van toezicht ? Stuur een e-mail naar raadvantoezicht@apgen.nl.

Vertrouwenspersoon

Het Apostolisch Genootschap heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle leden en oud-leden kunnen direct (dus buiten de geestelijk verzorgers om), en indien gewenst anoniem, contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Lees meer over de vertrouwenspersoon

Jongerenraad

Apostolische jongeren denken mee over de toekomst van het Apostolisch Genootschap.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar jongerenraad@apgen.nl.

Geestelijke verzorging

Bert Wiegman is als apostel eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. Twee landelijk voorgangers en elf districtsvoorgangers ondersteunen hem. Op hun beurt ondersteunen de districtsvoorgangers de voorgangers en geestelijke verzorgers van de lokale gemeenschappen.