In de maatschappij

Het Apostolisch Genootschap draagt actief bij aan een waardige, inclusieve, duurzame samenleving. Onder andere door maatschappelijke projecten te ondersteunen en door een verbindend geluid te laten horen in opiniestukken (zoals op meningvoldoen.nl).

We richten ons op de thema’s kwetsbaarheid, vrede en verbinding, omgaan met de aarde en levensbalans.


Projecten waaraan we bijdragen

Werken aan vrede

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. Daarom doen veel van onze gemeenschappen mee aan de jaarlijkse Vredesweek (september). Een aantal is zelf een plaatselijke Ambassade van Vrede of maakt daar deel van uit.

In 2023 organiseren gemeenschappen allerlei activiteiten, zoals wandelingen, lezingen, dialoogavonden, concerten.

Vredesorganisatie Pax is de trekker van de Vredesweek, zie Vredesweek.nl.

Petje af

Ondersteunen van kwetsbare kinderen

Elk kind, overal op aarde, heeft recht op een liefdevol klimaat met volop ontwikkelingskansen. WereldWijd voor Kinderen ondersteunt initiatieven die gericht zijn op betere voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen. Voor meervoudig gehandicapte kinderen in Tunesië is dat niet vanzelfsprekend. Daarom organiseert Les Oiseaux Bleus jaarlijks een feestelijk zomerkamp om ze een onvergetelijke vakantie te geven.

Voor kinderen van 10-14 jaar uit achterstandswijken in Nederland biedt Petje af een aanvullend programma op het regulier onderwijs, gedurende dertig weken op zondags. Petje af gaat voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Buddy to buddy

Maatje zijn voor vluchtelingen

Onbekend maakt onbemind. Veel vluchtelingen in Nederland verkeren in een sociaal isolement. Het maatjesproject van Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond aan vrijwilligers. Daarmee werken we aan een sterkere, duurzame samenleving.

Het Apostolisch Genootschap is partner van Buddy to Buddy.

Sociaal tuinieren

Sociaal tuinieren

Stichting Sociaal Tuinieren doorbreekt het isolement van kwetsbare mensen en zorgt voor meer groen in wijken. Verwaarloosde tuinen worden door lokale vrijwilligers opgeknapt, duurzaam beplant en bijgehouden.

Stichting Sociaal Tuinieren werkt samen met Stichting Present.

Meedoen in de buurt

Door elkaar in de buurt beter te leren kennen, ontstaat er meer verbinding, compassie en solidariteit.

Diverse gemeenschappen zijn actief in hun buurt. Ze stellen bijvoorbeeld hun gebouw open voor een Repair Café of Eigen Kracht Centrale, doen mee met Burendag of organiseren koffieochtenden voor de buurt.

Steunen van Oekraïners

Oorlog verwoest levens. Veel van onze gemeenschappen zetten zich in voor Oekraïne door hulpgoederen in te zamelen (zoals via MYzwolle), vluchtelingen op te vangen thuis of in een gebouw, en ontmoetingen te organiseren.

Meer over diverse initiatieven van het genootschap voor Oekraïne »

 

Wat we verder nog doen

Gemeenschappen ontplooien nog tal van kleinere initiatieven die bijdragen aan een waardiger samenleving. Ze werken samen met, of zijn lid van allerlei organisaties. Zoals: Droomdekentjes, Raden van Kerken, Platforms Levensbeschouwing en Religie, 4/5 mei-comités, Groene KerkenFête de la Nature. Ook geven ze steun aan bijvoorbeeld voedselbanken en ouderen.

Opinie

Ben je op zoek naar een verbindend geluid? Laat je dan inspireren door onze opiniestukken op Meningvoldoen.nl. Én kom in actie.

meningvoldoen-logo.svg

Zelf maatschappelijk actief worden?

Wil je zelf actief worden of heb je ondersteuning nodig bij een initiatief? Hieronder een aantal tips:

  • Wil je vrijwilligers vinden en enthousiast houden? NOV heeft kennis en ervaring op het gebied van vrijwilligersbeleid, -werk en -werving.
  • Heb je financiële ondersteuning nodig? Misschien kunnen we je helpen, bekijk ons donatiebeleid of leer meer over fondsenwerving.
  • Meer of andere vragen? Neem contact met ons op via mb@apgen.nl.

Verbindende verhalen

Inspiratie nodig? Lees wat anderen zoal doen.

Lees meer verbindende verhalen in de rubriek Wat bezielt ons? »


Thema's

Wij richten ons bij onze activiteiten en opiniëring op vier thema’s:

Kwetsbaarheid

Als mens krijg je soms te maken met eenzaamheid, verlies, armoede, ziekte, verdrukking of ongelijkwaardigheid. Vaak hangen deze zaken samen met de manier waarop de samenleving is ingericht. Dan is het goed daar iets aan te doen en onze stem te laten horen.

Vrede en verbinding

Hoe ga je om met conflicten? Welke stappen kun je zetten in je streven naar vrede? Hoe voorkom je polarisatie? Laten we focussen op een middenweg of een ander soort weg, op dat wat we met elkaar gemeen hebben. Laten we ons inleven in de ander en oprecht geïnteresseerd luisteren.

Omgang met de aarde

Stel, een kind vraagt jou over twintig jaar: Wat heb jij gedaan tegen de klimaatopwarming? Misschien voel je je ongemakkelijk over het antwoord dat je nu bedenkt. We staan voor ongekende uitdagingen. Hoogste tijd om ons gevoel van verantwoordelijkheid voor het grote geheel te versterken.

Levensbalans

Studie, werk, zorg voor kinderen, ouders of buurtgenoten, activisme, vrijwilligerswerk, sport of noem maar op. Hoe vind je meer evenwicht bij alles wat je doet? Het aantal burn-outs stijgt de laatste jaren, ook onder jongeren. We onderzoeken het verschil tussen leven en geleefd worden.

Contact