In de maatschappij

We zetten ons in voor meer solidariteit, duurzaamheid en compassie in de samenleving. Dat doen we door deze kernwaarden uit te dragen in opiniestukken op meningvoldoen.nl en door bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten.

 

Wij richten ons bij onze activiteiten en opiniëring op vier thema’s:

Kwetsbaarheid

Als mens krijg je soms te maken met eenzaamheid, verlies, armoede, ziekte, verdrukking of ongelijkwaardigheid. Vaak hangen deze zaken samen met de manier waarop de samenleving is ingericht. Dan is het goed daar iets aan te doen en onze stem te laten horen.

Vrede en verbinding

Hoe ga je om met conflicten? Welke stappen kun je zetten in je streven naar vrede? Hoe voorkom je polarisatie? Laten we focussen op een middenweg of een ander soort weg, op dat wat we met elkaar gemeen hebben. Laten we ons inleven in de ander en oprecht geïnteresseerd luisteren.

Omgang met de aarde

Stel, een kind vraagt jou over twintig jaar: Wat heb jij gedaan tegen de klimaatopwarming? Misschien voel je je ongemakkelijk over het antwoord dat je nu bedenkt. We staan voor ongekende uitdagingen. Hoogste tijd om ons gevoel van verantwoordelijkheid voor het grote geheel te versterken.

Levensbalans

Studie, werk, zorg voor kinderen, ouders of buurtgenoten, activisme, vrijwilligerswerk, sport of noem maar op. Hoe vind je meer evenwicht bij alles wat je doet? Het aantal burn-outs stijgt de laatste jaren, ook onder jongeren. We onderzoeken het verschil tussen leven en geleefd worden.

Donatiebeleid

Regelmatig krijgt het Apostolisch Genootschap aanvragen binnen om goede doelen te steunen, financieel of anderszins. Die kunnen we lang niet allemaal honoreren. We beoordelen de aanvragen aan de hand van het kader dat daarvoor door het bestuur is vastgesteld. Je vindt het donatiebeleid hier.

Samenwerking

Het genootschap steunt en/of werkt samen met:

Sociaal Tuinieren doorbeekt het isolement van kwetsbare mensen en zorgt voor meer groen in wijken. Verwaarloosde tuinen worden opgeknapt, duurzaam beplant en bijgehouden.

Kijk op sociaaltuinieren.nl »


Stichting WWvK wil voor kinderen wereldwijd een liefdevol klimaat scheppen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

Kijk op wwvk.nl »


Deze stichting zet zich in voor meervoudig gehandicapte kinderen in Tunesië.

Kijk op lesoiseauxbleus.org »


troosthuisje.png

Troostdichter Boudewijn Betzema biedt troost en dichtkunst aan vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens.

Kijk op troosthuisje.nl »

Ook plaatselijke gemeenschappen doen veel en werken samen met, of zijn lid van allerlei organisaties. Zoals: Droomdekentjes, Eigen Kracht Centrales, Vredesweek, Ambassades van Vrede, raden van kerken, (interreligieuze) dialogen, 4/5 mei-comités, Groene Kerken, Fête de la Nature. Ook geven ze o.a. steun aan voedselbanken, vluchtelingen en ouderen.


Vragen over onze projecten?