In de maatschappij

We zetten ons in voor meer solidariteit, duurzaamheid en compassie in de samenleving. Dat doen we door deze kernwaarden uit te dragen in opiniestukken op meningvoldoen.nl en door bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten.


Wij richten ons op vier thema’s:

Kwetsbaarheid

Als mens krijg je soms te maken met eenzaamheid, verlies, armoede, ziekte, verdrukking of ongelijkwaardigheid. Vaak hangen deze zaken samen met de manier waarop de samenleving is ingericht. Dan is het goed daar iets aan te doen en onze stem te laten horen.

Vrede en verbinding

Hoe ga je om met conflicten? Welke stappen kun je zetten in je streven naar vrede? Hoe voorkom je polarisatie? Laten we focussen op een middenweg of een ander soort weg, op dat wat we met elkaar gemeen hebben. Laten we ons inleven in de ander en oprecht geïnteresseerd luisteren.

Omgang met de aarde

Stel, een kind vraagt jou over twintig jaar: Wat heb jij gedaan tegen de klimaatopwarming? Misschien voel je je ongemakkelijk over het antwoord dat je nu bedenkt. We staan voor ongekende uitdagingen. Hoogste tijd om ons gevoel van verantwoordelijkheid voor het grote geheel te versterken.

Levensbalans

Studie, werk, zorg voor kinderen, ouders of buurtgenoten, activisme, vrijwilligerswerk, sport of noem maar op. Hoe vind je meer evenwicht bij alles wat je doet? Het aantal burn-outs stijgt de laatste jaren, ook onder jongeren. We onderzoeken het verschil tussen leven en geleefd worden.

Webinar ‘Onbewust onderscheidend’

Op 9 mei 2021 gaf rabbijn Lody van de Kamp het webinar ‘Onbewust onderscheidend’. Mensen denken en handelen veelal uit vaste patronen. Daarbij maken we onbewust onderscheid tussen mensen. Lody van de Kamp maakte de deelnemers bewust van die vaste patronen. Want als je ze herkent, kun je ze doorbreken en kom je los van wij-zij-denken.

Je kunt het inspirerende webinar hier terugkijken.

 

Samenwerking

Het genootschap steunt en/of werkt samen met:

Sociaal Tuinieren doorbeekt het isolement van kwetsbare mensen en zorgt voor meer groen in wijken. Verwaarloosde tuinen worden opgeknapt, duurzaam beplant en bijgehouden.

Kijk op sociaaltuinieren.nl »


Stichting WWvK wil voor kinderen wereldwijd een liefdevol klimaat scheppen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

Kijk op wwvk.nl »


Deze stichting zet zich in voor meervoudig gehandicapte kinderen in Tunesië.

Kijk op lesoiseauxbleus.org »


IDZO organiseert creatieve, ontspannen en sportieve ontmoetingen met zingeving als basis voor het ontwikkelen van levenskunst. In Castel Marguerite in Frankrijk.

Kijk op idzo.eu »


Voor ouders en opvoeders hebben we samen met de Vrijzinnigen Nederland, de Doopsgezinden en de VVP de website zininopvoeding.nl.

Kijk op zininopvoeding.nl »


troosthuisje.png

Troostdichter Boudewijn Betzema biedt troost en dichtkunst aan vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens.

Kijk op troosthuisje.nl »

Ook plaatselijke gemeenschappen doen veel en werken samen met, of zijn lid van allerlei organisaties. Zoals: Droomdekentjes, Eigen Kracht Centrales, Vredesweek, Ambassades van Vrede, raden van kerken, (interreligieuze) dialogen, 4/5 mei-comités, Groene Kerken, Fête de la Nature. Ook geven ze o.a. steun aan voedselbanken, vluchtelingen en ouderen.


Vragen over onze projecten?