Disclaimer

De informatie op deze website is copyright van het Apostolisch Genootschap. Het overnemen van de teksten op deze website voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder bronvermelding. Illustraties, grafisch materiaal, woord- en/of beeldmerken mogen alleen worden overgenomen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Apostolisch Genootschap.

Het Apostolisch Genootschap besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie op zijn websites. Toch kunnen deze websites onjuistheden, onvolkomenheden of technische gebreken bevatten. Het Apostolisch Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (materiële of immateriële) schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of gebreken, noch voor problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie.

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn, dan vernemen wij dat graag via communicatie@apgen.nl.