Privacy

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het Apostolisch Genootschap. Bij opgave van jouw gegevens verklaar je je hiermee akkoord.

Algemene voorwaarden

Het Apostolisch Genootschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw gegevens zijn en blijven van jou: je kunt ons altijd vragen om al je gegevens te vernietigen. 

Wat je van ons mag verwachten:

Het Apostolisch Genootschap koppelt de bescherming van persoonsgegevens aan de volgende beloftes:

  • We gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat we je persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.
  • We hebben verwerkingsovereenkomsten met onze partners. En we controleren of zij eenzelfde bescherming van persoonsgegevens bieden.
  • Wanneer je je rechten wilt uitoefenen zullen we je daarbij volledig van dienst zijn.

Hoe doen we dat:

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden en van deelnemers aan onze activiteiten. Het Apostolisch Genootschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wij hebben je persoonsgegevens nodig:

  • voor onze administratie
  • voor correspondentie, zoals (nieuws)brieven, e-mails en magazines (magazine VANDAAG en ledenmagazine De Stroom) waarmee we je inspireren en informeren over onze activiteiten
  • voor het uitzenden van onze online samenkomsten

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

Je kunt ons te allen tijde vragen je  persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor onze eigen dienstverlening. Daarnaast is het af en toe noodzakelijk dat we je persoonsgegevens aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld voor het versturen van de magazines. Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens bij de andere partij in even veilige handen zijn als bij ons.

Heb je vragen?

Neem contact op met onze privacy officer via privacyofficer@apgen.nl.

Naast de privacy officer hebben we een functionaris gegevensverwerking (FG). Dit is de onafhankelijk wettelijk toezichthouder voor de naleving van privacywetgeving en voorschriften.