Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn er tot en met 1 juni geen erediensten en andere bijeenkomsten. Voor meer informatie zie apgen.nl/coronavirus.

Copyright

© Copyright Apostolisch Genootschap 2018. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie op deze website bij het Apostolisch Genootschap. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door het Apostolisch Genootschap. Het Apostolisch Genootschap voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn of vragen opleveren, dan vernemen wij dat graag via: communicatie@apgen.nl.