Vanwege een veiligheidsupdate moet je wellicht je wachtwoord wijzigen als je wilt inloggen op onze website. Dank voor je begrip!

Copyright

© Copyright Apostolisch Genootschap 2021. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten alle rechten op informatie op deze website (inclusief het archief, de beeldbank en de muziekbibliotheek) bij het Apostolisch Genootschap. Onder informatie wordt verstaan, zonder limiterend te zijn, teksten in enigerlei vorm, geschreven of gedrukt, beelden of beelddragers zoals foto’s, filmopnamen, zowel analoog als digitaal, muziek en/of tekst op geluidsdrager zowel analoog als digitaal. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk, voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend door het Apostolisch Genootschap.