Erediensten en rituelen

In de erediensten voeden we ons religieus gevoel en staan we stil bij wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk.

De voorganger (geestelijk verzorger, m/v) spreekt vanuit eigen ervaringen en inzichten. Hij speelt in op wat er leeft in de gemeenschap en in de samenleving. De weekbrief, een actuele overdenking geschreven door een van de eerstverantwoordelijke voorgangers of een districtsvoorganger, staat in de eredienst centraal.

Iedereen is van harte welkom bij deze samenkomsten op zondagochtend van 10.00 tot ca. 11.00 uur. Soms zijn er ook gespreksdiensten of kindererediensten (6-12 jaar). Interesse? Informeer bij de voorganger.

Elementen van de eredienst

Rondgang

Met de rondgang leg je je nieuwe voornemens vast die tijdens de dienst zijn ontstaan. Ter bevestiging krijg je een in wijn gedoopte ouwel. Iedereen kan aan de rondgang deelnemen.

Gebed

Tweemaal spreekt de voorganger een gebed uit. In het gebed voor de rondgang benoemt hij onze verbondenheid met alles wat is en met het apostolisch ideaal. Het gebed aan het einde van de dienst is een uiting van dankbaarheid voor de ontmoeting en een oproep om van betekenis te zijn.

Rituelen

Soms zijn er momenten waarin woorden te kort schieten, waarin je ervaart dat je leven deel is van een groot en niet te bevatten geheel. Zoals geboorte en dood, het begin van de volwassenheid en het aangaan van een duurzame relatie. Het kan helpen dit soort momenten te markeren.

We hebben vier rituelen voor belangrijke momenten in het leven: 

Doop

Tijdens een eredienst vieren we het wonder van het nieuwe leven dat we zien als een geschenk. De voorganger raakt met enkele druppels water het voorhoofd van het kind aan.

De ouders beloven hun kind een stabiele basis te geven en op te voeden tot een liefdevol mens. De gemeenschap heet het kind welkom en neemt het in haar midden op. De doop symboliseert zo ook de verbinding met de apostolische cultuur.

Confirmatie

Met de confirmatie bevestigt iemand zijn medeverantwoordelijkheid voor het nastreven van het ideaal van het genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Deze belofte kun je vanaf 18 jaar doen.

Huwelijksbevestiging

Hoewel het huwelijksbevestiging heet, is het ritueel ook voor partners met een samenlevingscontract of partnerregistratie. Alsook voor partners van gelijk geslacht en voor partners waarvan een van beiden niet apostolisch is.

De partners geven elkaar de rechterhand als symbool van hun liefde en inzet om elkaar gelukkig te maken. De voorganger omvat met zijn handen hun handen en verbindt hiermee hun liefde met het grotere geheel. De aanwezigen gaan staan als uiting van betrokkenheid.

Sluiten van het levensboek

Als iemand overleden is, sluiten we in de eredienst zijn/haar levensboek. Deze metafoor verwijst naar het leven van de overledene met alles wat zich daarin voordeed. De aanwezigen gaan staan om aan te geven dat zij het licht van de liefde brandend zullen houden.