Aandachtig en liefdevol leven

Wekelijkse inspiratie – 18 februari 2024

Geliefd mens, 

‘De schepping ervaren we als een niet te bevatten mysterie, dat ons met ontzag vervult.

We beseffen dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel.’¹  


In de maanden januari en februari staan het thema transcendentie centraal naar aanleiding van het bovenstaande niet voor niets het eerste gedeelte uit ons geloofsverhaal: de schepping ervaren als een mysterie. Dit thema benaderen we in vijf wekelijkse inspiraties steeds vanuit een andere invalshoek. Met onvolkomen woorden als gereedschap zijn voorbeelden, overwegingen, verlangens en hoopvolle ver- of misschien wel ‘dichtbij’-gezichten opgeschreven die iets van dat wondere mysterie proberen over te brengen.

Minderen

Mijn eerste neiging is om er in deze wekelijkse inspiratie nieuwe invalshoeken aan toe te voegen. Mogelijkheden genoeg. Maar in een tijd van meer, vaker, beter en sneller geloof ik dat we – om het levende levend te houden – de vaardigheid van ‘minderen’ zullen moeten oefenen. Dus onderdruk ik deze neiging en nodig je in deze brief uit om de blik te richten op wat er ís. Wellicht is er iets nieuws te zien?

Aandachtig en liefdevol

Als ik de vijf wekelijkse inspiraties nog eens lees en op me in laat werken, is voor mij de kern: aandachtig en liefdevol leven. Met misschien hieraan toegevoegd: met mijn religieuze talent. Dan is niets ‘gewoon’ en wil je als mens oog hebben voor het bijzondere. Dan zijn jezelf overstijgende ervaringen niet iets verhevens of mysterieus, maar kan met liefdevolle aandacht in het leven staan ook zo’n ervaring geven. Beseffen dat je er mag zijn ‘als een eindig deel van een ondeelbaar geheel’ van leven, ver vóór jou en van leven ver ná jou. Het doet me in genade knielen en dankbaar zijn voor wat mij vandaag is gegeven en activeert – haast als vanzelf – het verlangen er zorgvuldig mee om te gaan.

Doordenken en -praten

Wat is voor u, voor jou, de kern? Over welk woord, welke zin of welk inzicht zou je nog eens willen doordenken of -praten? Waar ben je nieuw of vernieuwd naar gaan kijken? Wat suddert nog? Hoe ziet ‘aandachtig en liefdevol’ er voor jou uit bij het gedenken van vredewerkers?
Dat jij en ik het vermogen hebben gekregen om onszelf dergelijke vragen te stellen, roept in mij wederom ontzag voor schepping op. Zoek je mee? 


Marten van der Wal

 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

¹Uit geloofsverhaal Apostolisch Genootschap, zie www.apgen.nl/over-ons