Bewogen in beweging komen

Wekelijkse inspiratie door Bertus IJdens – 14 augustus 2022

Geliefd mens,

Bij het schrijven van deze inspiratie voel ik meer dan ooit de diepe wens dat deze van betekenis mag zijn voor ieder die het leest. De wereld is op veel gebieden heftig in beweging en dat raakt me en velen met mij. Het ontregelde klimaat wordt op steeds meer manieren zichtbaar. Het oorlogsgeweld in Oekraïne gaat maar door. Boeren uiten hun boosheid en gevoelens van onrecht steeds extremer. En op veel gebieden is er de zoektocht hoe we na corona weer tot verbinden komen. We zien wat er gebeurt en worden erdoor bewogen. De grote uitdaging is waar dit zien en bewogen worden toe aanzet. Het gevaar bestaat dat het leidt tot boosheid, verharding, verwijdering en onverschilligheid. Dit kan heel begrijpelijk zijn, maar de vraag is: gaat dat mijzelf en de wereld helpen?

Een liefdevol mens zijn
Recent werd ik in een gesprek getroffen door de oproep om wat vaker te kijken met het oog van mildheid. De wekelijkse inspiratie van vorige week eindigde met een voor mij veelzeggende regel uit 1 Korinthiërs 13: Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Het zet aan tot liefdevol leven, dat wil zeggen: dat je goed zorgt voor andere mensen, voor dieren en planten, eigenlijk voor alles om je heen. En zeker ook voor jezelf. Zo voeg jij iets toe aan de wereld. En als we elkaar ontmoeten mag je jezelf zijn, want wij geloven in jouw voornemen om een liefdevol mens te zijn. Een van onze jeugdkoorliederen zegt het als volgt:

De wereld dat zijn wij

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een plekje voor jezelf,
waar men jòu echt wil ontmoeten
en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen
van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen
samen en zichzelf te zijn.

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen,
heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld,
mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen,
heel gewoon of heel apart.
Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?

Andere keuzes
Voor die nieuwe wereld kom ik graag in beweging en gelukkig zie ik dat het bij heel veel mensen eveneens aanzet tot in beweging komen om bij te dragen aan een betere en menswaardiger wereld. Zo treft het mij - als boerenzoon - in het bijzonder, wanneer boeren ervoor kiezen om biologisch te gaan werken, waarbij kwaliteit gaat boven kwantiteit. Ook zie ik een toenemend bewustzijn over onze ecologische voetafdruk die leidt tot andere keuzes in het leven. Ik krijg soms de vraag hoe deze aandacht voor milieu zich verhoudt tot onze religieuze wortels. Voor mij is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verwondering voor het leven is de basis van goed rentmeesterschap over de totale schepping. En daarvoor heb ik het nodig om regelmatig geraakt en gevoed te worden in mijn religieus gevoel en zielscontact te ervaren.

We kunnen het als we het doen.Bertus.jpg

Bertus IJdens

Districtvoorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Jeugdkoorlied nr. 16