De kracht van samen

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 7 november 2021

Vraag een ouder naar wat hij of zij voor zijn kind wenst en het antwoord zal meestal zijn: ‘Dat mijn kind gelukkig wordt.’ Dat is nogal een wens. Wat is daarvoor nodig? En wie gaat ermee aan de slag? 

De samenleving lijkt soms geobsedeerd door succes, en de beelden die worden verspreid via sociale media leiden tot druk en hoge verwachtingen, ook in de opvoeding. Voor kinderen wordt het pad soms bijna pluisvrij geveegd om zonder enig hobbeltje vooruit te kunnen zoeven in het leven. Maar het leven is weerbarstig en de levensweg laat zich niet volledig effenen. Dus als we geluk op het oog hebben, waar houden we ons dan aan vast en wat geven we mee?

Terugvallen op een innerlijk weten
Een moeder schrijft me over de doop van haar kind: ‘Bijna een jaar geleden zijn mijn man en ik ouders geworden. Tobias is met negen maanden gedoopt. We stelden het steeds uit, opdat zoveel mogelijk gemeenschapsleden erbij konden zijn. We willen hem graag grootbrengen met apostolische waarden, en hem omringen met mensen die daar uiting aan geven in al hun diversiteit. Dan kan hij afkijken hoe je bij tegenslag hoop kan vinden, hoe je vreugde samen kan vieren, hoe je in je leven met liefde kan antwoorden. Dan kan hij geïnspireerd zijn eigen keuzes maken. Hopelijk met het zelfvertrouwen dat elk antwoord het goede is, want het is zijn antwoord.
Ik realiseer me dat hij moeilijkheden op zijn pad zal vinden. Ik hoop dat hij dan kan terugvallen op een innerlijk weten. Vanuit mijn apostolisch-zijn noem ik dat godsvertrouwen. Dat ook als het niet goed komt, het toch goed komt. Misschien wel anders dan gedacht. Ik wil hem als ouder bijstaan. Maar ik weet ook dat wij fouten zullen maken. Voor mij is de doopbelofte daarom ook een vraag: hoeven we het niet alleen te doen, mag het met elkaar?

We droegen hem de gemeenschap binnen en vroegen om een plekje voor hem als kind en voor ons als ouders. Ik ervaar dat die plek er is. En ook ik wil recht doen aan de belofte van samen. Door open en eerlijk te zijn over wat ik beleef en voel, ook als het eens tegenzit. Zo geef ik de ander de kans om nabij te zijn. Met wat er dan naar me toekomt, kan ik soms veel, soms minder. En dat is oké, ik doe ermee wat bij me past. Dat samen opgroeien, als kind en ook als ouders, te midden van een gemeenschap met een schat aan levenservaring, dat vind ik rijkdom.’

Uitwisselen met anderen
Opvoeden is gewoonweg té ingewikkeld om helemaal alleen te doen. Complexe opvoedingsvragen lijken vaak beantwoord te moeten worden door professionals. Natuurlijk vraagt gecompliceerde problematiek dikwijls een ter zake kundig, professioneel advies. Maar het van gedachten wisselen met anderen is evenzeer voedend. Dus is het van belang met wie je je omringt. Als je met anderen je leven leeft en anderen opzoekt, ontstaan onverwachte impulsen die jou tot ontwikkeling brengen. Dat is de kracht van samen.

Geluk vinden in overgave
We hebben als mens een vrije wil, maar dat betekent niet dat alles wat je wilt, lukt. We hebben de vrijheid om vrijuit te denken, om gedachten te ontwikkelen, hopelijk in een richting die je verder brengt. Zo is het mogelijk om te ontdekken dat geluk te vinden is in het volle leven zelf; niet in de maakbaarheid, maar in de overgave. Het leven ziet er wellicht anders uit dan gedacht of gehoopt, maar ontvankelijk en verbonden leven geeft kracht.

Inclusief zijn
We leven met z’n allen op een prachtige planeet; iedereen is anders, dat maakt het juist compleet. Als we ruimte geven om goed samen te gaan, heeft ieder een plek onder de zon of maan ...1 zongen de kinderen van het kinderkoor van de gemeenschap Hengelo/Delden enthousiast. Ze vertelden dat ze graag naar school gaan om anderen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren. We kwamen er wel achter dat er nog veel te doen is voordat alle kinderen in de wereld in 2030 naar school kunnen.2 Een uitdagend streven dat voortkomt uit de wil om inclusief te zijn, om ‘met liefde te antwoorden’. Om onze krachten te bundelen voor het geluk van alle kinderen, heel dichtbij en verder weg.


 

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Uit: Allen op één planeet, kinderkoorlied 12 Apostolisch Genootschap
2 Een van de Sustainable Development Goals van de VN voor 2030