De langste reis naar je hart

Wekelijkse inspiratie door Kier van der Wal - 19 december 2021

De dagen vóór kerst zijn altijd bijzonder: vervuld van het verlangen naar vrede ‘die miljoenen eens zaligen zal’. Dat vredeswerk is nodig in alle tijden. Vrede waaraan door velen is gewerkt, in huis en hart. Lichtdragers! Het is ook de tijd van mooie liederen, zoals It’s the most wonderful time of the year. Een prachtige melodie, mooie woorden, maar voor wie is het eigenlijk a wonderful time? Met zoveel mensen onderweg, zónder herberg, in benarde omstandigheden en met veel onzekerheid.

De weg binnendoor
De langste reis naar je hart is de weg binnendoor. Die weg gaan is voor mij: met regelmaat stil-staan en de verdieping zoeken. Stilstaan en luisteren naar wat je zelf ten diepste wilt. Die momenten zijn nodig om betekenis te geven aan de steeds terugkerende gevoelens van verwondering, verlangen en vertrouwen. Ook als het gaat om de viering van de geboorte van Jezus.

Wondere levensdrang
Stilstaan ook bij een zin als: Niets meer of minder dan gewoon een wonder 1. Het leven is ons geschonken en uit een onbegrijpelijke oorsprong ontstaan. De wondere levensdrang ontdekken in alles wat we zien en horen en alles als één groot bezield verband ervaren. Hier te mogen zijn op dit ene moment, met de vraag of jij en ik het licht van de liefde verspreiden.

Motor van de ziel
Wat kun je verlangen naar vrede als deze er niet is; naar vreugde, als die er niet is. Verlangen is als een motor van de ziel. Het is een zoektocht om zin en betekenis te geven aan het leven. We blijven zoeken naar het goede, het schone en het ware in ons leven. Om ons verlangen waar te maken zijn keuzes nodig. Een leven in liefde versterkt het vertrouwen dat nodig is om keuzes te durven maken. Vertrouwen ontstaat vooral door er zelf mee te beginnen, door het te geven. Door te oefenen in jezelf te leren vertrouwen. Vertrouwen in het leven en in de ander is mogelijk dankzij het geloof in jezelf. Durf te beginnen aan de langste reis van een mensenleven …

Wonderful time
En die reis, die kunnen we samen maken. Vanuit een gevoel van verbondenheid wens ik iedereen gloedvolle kerstdagen toe. En misschien lukt het dan toch om a wonderful time te ervaren. In je eigen hart, in het luisteren naar je ziel, in het groeiend geloof in jezelf en vertrouwen in elkaar


 

 

Kier van der Wal

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap

 

1 Theo Olthuis, Verwondering blijft.