Een universeel verlangen

Wekelijkse inspiratie – 10 december 2023

Geliefd mens,

We schrijven oprecht, vanuit ons hart: Geliefd mens om deze brief aan jou te adresseren. Dat is niet vanzelfsprekend in een wereld waarin geliefd vaak een synoniem is voor succesvol, scoren, jezelf profileren of winnen. Een wereld waarin het eigen ‘maakbare succes’ de norm is geworden, terwijl mensen hierop maar beperkt invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die moeilijk aan een woning kunnen komen, de gezondheidszorg die niet zomaar meer beschikbaar is voor iedereen en de nog steeds groeiende armoede in ons land.

Wat als …

De realiteit van het leven inspireerde ons bij het samenstellen van de verhalen van de kerstwijding. De thema’s geliefd, bevrijd en verbonden konden we pas echt doorvoelen toen we er iets tegenoverstelden: wat als je niet geliefd bent, wat als je gevangen bent in een situatie waarop je geen invloed hebt, wat als geliefden om je heen wegvallen? De hoofdpersonen Tobias, Natalia en José laten zien dat een leven in liefde niet vanzelfsprekend is en soms weerbarstig. Maar ze laten ook zien dat het daarbij niet hoeft te blijven.

Doen wat je kan

Hun verhalen zijn tijdloos en zouden zomaar die van ons kunnen zijn. Ze gaan over onrecht en onmacht, over de omstandigheden waarin je je bevindt. Tegelijkertijd gaan ze over hoop en vertrouwen, over anders kijken, over ontdekken wat nu mogelijk is, over wat ík kan doen op deze plaats, op dit moment.

Kleine stappen

We hoeven niet altijd alles goed te doen, of ons met grootse ambities verantwoordelijk te voelen voor een hele beweging in de samenleving. De welbekende eigen vierkante meter biedt hoop en perspectief. Think big, act small¹ is een aantrekkelijk uitgangspunt. Dromen mag zeker, maar klein beginnen ook: delen begint altijd met een eerste stap …

Anders kijken

Het helpt als ik steeds wil geloven in nieuwe kansen, elke dag. Of, zoals in het voorwoord van de kerstwijding staat: ‘Om vragen van een andere kant te belichten, nieuw, met minder onrust of met milde ogen.’² Vragen waarbij het antwoord nog best even mag wachten. En misschien, soms onverwacht, is een ander ineens in staat om jouw vragen te begrijpen. Of jij die van de ander. Een wisseling van perspectief: de mensen om je heen eens verrassen met een ‘waarom’-vraag als het eigen oordeel eigenlijk al aanklopt. Wat zou het je opleveren?

Je geliefd weten

Het zijn stappen naar mezelf, naar vanbinnen, naar wie ik graag wil zijn. Kan ik (na heel veel wekelijkse inspiraties met de aanhef ‘Geliefd mens’ 😉) hardop tegen mezelf zeggen: “Ik ben geliefd”? Of is het makkelijker om een ander lief te hebben? Wat nou, als ík wil geloven dat ík geliefd ben; niet om wat ik deze dag doe of laat, maar om wie ik bén? Stel dat meer mensen zich bevrijden van schroom en twijfels en zich geliefd weten. Door de ander, door zichzelf, door het leven.³ Wat een kracht zou er vrijkomen!

Geloven in de liefde

Bij alles wat zich in de wereld en in onszelf afspeelt, vreugde en verdriet, inspiratie en onmacht, perspectief en tegenslag, willen we blijven geloven in de liefde en zijn we dankbaar met wat ons is gegeven. Ons verlangen, een universeel verlangen naar licht, warmte en vrede inspireert ons om bewust te zijn van onze mogelijkheden zelf licht en liefde te brengen. Het mag beginnen met die eerste stap.

We wensen je een mooie en inspirerende kerst toe.


Reinier Demeijer
Reinier Demeijer
Judith de Vries
Judith de Vries
Naomi Ziere
Naomi Ziere

 

 

Auteurs van de kerstwijding ‘Een universeel verlangen’

 

1 Think big, act small, vertaling: Denk groot, handel klein
2 Kerstwijding 2023 Een universeel verlangen
3 Wekelijkse inspiratie Ik zie onvermoede verten, 16 april 2023