Een venster op een kansrijke werkelijkheid

Wekelijkse inspiratie door Nanda Ziere – 19 september 2022

Geliefd mens, dag lieve jongens en meisjes,

Heb je weleens van de uitdrukking ‘window of opportunity’ gehoord? Het is een Engelse uitdrukking die duidt op een periode waarin je beslissingen neemt die een gewenst resultaat in de toekomst zullen geven.1 Hoe oud of jong ook, daar hebben we allemaal ervaring mee. Waar denk jij aan bijvoorbeeld? Dat gewenste resultaat is iets om over door te denken: wat is dat, kun je dat beïnvloeden en zo ja, hoe doe je dat? Een mooi voorbeeld hiervan stond kortgeleden in de krant:

In gloednieuw Fries natuurgebiedje vind je nu al de helft van de Nederlandse libellensoorten2
Vorig najaar toverde Ruurd Jelle van der Leij drie hectare grasland in Friesland om in een heus natuurgebied. Op de eerste drone-foto staat een rechthoekig stukje land met een sloot er dwars overheen. “Ik wilde er mijn eigen natuurgebiedje van maken, dus dat moest anders. Met een pomp voor wat dynamiek”. Naast de slingerende ‘beek’ ligt een soort vennetje en is er voor de kinderen van der Leij ook een stuk gemaakt om in te zwemmen.

Acht maanden nadat de laatste schop de grond in is gegaan, leeft bijna de helft van alle Nederlandse libellensoorten in het gebiedje en de automatische wildcamera kiekte ook al een otter. “Die heeft vanuit het dichtstbijzijnde natuurgebied toch iets van zeven wegen en fietspaden moeten oversteken om hier te komen. Je vraagt je af: hoe weten ze dat ik hier bezig ben geweest?” Ook over de boomkikkers die deze zomer luid zaten te kwaken in zijn gebiedje is Van der Leij erg opgetogen. “Piepkleine kikkertjes die net als die otter een behoorlijk eind hebben moeten sjouwen om hier te komen. Blijkbaar is de waterkwaliteit hier ook goed op orde!”

Een nieuwe werkelijkheid
Voor mij is dit een hoopgevend voorbeeld van impact hebben. Ik verbind het met mijn eigen leven en met ons als Apostolisch Genootschap. Daadkracht en visie leiden tot iets wat je niet voor mogelijk kon houden (maar wat je wel voor je zag) en wat aantrekkingskracht heeft. Het is ruimte geven en werken aan de voorwaarden.3 Iedereen die liefdevol wil zijn, kan en mag dat op zijn eigen manier doen. Zo kan iedereen meewerken aan een mooiere wereld. We creëren vanuit het ideaal dat ons verbindt een nieuwe werkelijkheid. En ik heb daar ook zo’n zin in.

Ruimte bieden
Kijkend naar die nieuwe werkelijkheid, is er ook een andere kant. Mensen kunnen problemen hebben die hen beklemmen. Misschien heeft u of heb jij die zelf wel. Als je het moeilijk hebt, cynisch of boos bent of als er financiële zorgen zijn, is het moeilijk om in kansen te denken. Die gedachten en gevoelens vragen erkenning. Zullen we daarin zorgvuldig met elkaar omgaan en als het kan, ruimte bieden om zonder oordeel naar elkaar te luisteren?

Medeschepper
Ík wordt er niet gelukkig van om te kijken naar wat er niet (meer) is. Het denken in hoe dan wel of hoe het ook kan, geeft me hoop en maakt me creatief. Welke voorwaarden zijn er door Ruurd Jelle in dat Friese natuurgebiedje geschapen opdat het nieuwe kon ontstaan? Wat heeft het ons te zeggen in relatie tot een vruchtbare grond voor onze ontmoetingen? Wanneer ben ik zo’n dynamische pomp en medeschepper?

Juiste voorwaarden
Het voorbeeld laat zien dat het snel kan gaan als je de juiste voorwaarden schept. Als het ons lukt om samen die energie en dynamiek ruimte te geven, dan ontstaat er iets nieuws wat zomaar kansrijk zou kunnen zijn, onszelf blij maakt en ook aantrekkelijk is om bij aan te sluiten. Ik zet me daar dagelijks van harte en voluit voor in!


 

Bert Wiegman


Nanda Ziere

Voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Op de dag dat ik deze brief schrijf is het indrukwekkende ‘final farewell’ van koningin Elizabeth. Wat één mens voor mensen kan betekenen.
2 Trouw, 22 augustus 2022
3 Ruimte geven is een onderdeel van de kaartenset bewogen beweging. Zie ook: https://www.apgen.nl/over-ons/zichtbaar-bewegen/geloofsverhaal-voor-kinderen/