Hoopgevende solidariteit

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 18 april 2021

Vaak zijn we erg druk met onszelf, met wat we willen bereiken en dat is nodig. Maar als we niet oppassen, zijn we vooral bezig met overleven en vergeten we in al die drukte de belangrijke mensen in ons leven. In een wereld vol competitie is het weleens lastig om ook aan anderen te denken in plaats van vooral aan onszelf. Niemand is volmaakt. Toch meten veel mensen zichzelf en anderen met onmogelijk hoge normen. Het resultaat is: schuldgevoel, boosheid en teleurstelling. Aanvaarding en vergeving kunnen verandering brengen in onze relaties met ‘onvolmaakte’ mensen.

Afstemmen op het grote geheel
We leven in een tijdperk van globalisering waarin ons eigen lot steeds meer verweven raakt met het lot van miljarden andere mensen over de hele wereld. Een realiteit die we niet moeten betreuren, maar ook niet idealiseren. We moeten ermee leren omgaan. Solidair zijn met elkaar betekent: bewust zijn van saamhorigheid en bereid zijn de consequenties hiervan te dragen. Solidariteit houdt in dat we ons gedrag afstemmen op het grote geheel: verantwoordelijkheid nemen voor onze plaats in de wereld, ervoor zorgen dat we niet meer nemen dan ons toekomt en naar vermogen aanvullen wat nodig is. Wat betekent het voor jou en mij om ons solidair op te stellen? Waarom is solidariteit een van onze kernwaarden? Als je geen solidariteit betoont, welke consequenties heeft dat? En wat als de ander niet solidair is met jou ..? De uitwerking van Ik ben omdat wij zijn, het credo van de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, kan flink schuren.

Werktuig tot geven
Je geeft maar weinig als je geeft van je bezit. Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle. Er zijn mensen die geven om gezien te worden. Er zijn er die met vreugde geven en hun vreugde is hun beloning. En wie met pijn geven, vinden in de pijn hun doop. Er zijn ook mensen die geven en geen pijn kennen, noch vreugde zoeken, noch denken dat het deugdzaam is; zij geven zoals in de gindse vallei de mirt haar geur verspreidt. Vaak zeg je: ‘Ik wil graag geven, maar alleen aan die het waardig zijn.’ Zulks zeggen niet de bomen in je boomgaard, noch de kudden op je weiden. Want voorwaar, het is het leven dat het leven geeft – terwijl jij die jezelf een gever acht niet meer dan een getuige bent. Zie toe dat je zelf verdient een gever te mogen zijn en een werktuig tot geven.1

Hoopgevers gezocht
De samenleving heeft hoopgevers nodig die onbevangen een eerste stap durven zetten. Als er toenemend wantrouwen ontstaat, geven zij hun betrouwbaarheid. Als er grote verdeeldheid heerst, geven zij een verbindend geluid. Als verhoudingen verkillen, geven zij warmte en een positieve visie op mens-zijn. Er is moed voor nodig om een verbindende stem te laten klinken in plaats van te polariseren. Het is iets waar we nog weleens over kunnen struikelen of bij stilstaan. Maar er is altijd een mogelijkheid om weer op te staan en verder te gaan.

Hoop geven. Het is een overdenking waard en iets om naar te verlangen. Goed dat ik mezelf en de ander de mogelijkheid geef nieuwe voornemens te maken en die dagelijks in te vullen.

Verlangen naar liefde
beleven van liefde
geven van liefde
ontvangen en geven
ik en de ander
de ander en ik

Een vonk die het hart raakt
een woord dat iets los maakt
een klank die mij mild maakt
een blik van herkenning
ik zie de ander
en de ander ziet mij

Begrip en voldoening
vreugde, verzoening
een moment dat zo goed is
om samen te delen
’t geeft hoop voor de toekomst
van de ander en mij.2


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Uit: De profeet, Kahlil Gibran, p. 18-20 
2 Verbondenheid, Minke Zwaan, Uit: Een vonk die het hart raakt, 2001