I have a dream

Wekelijkse inspiratie – 2 juli 2023

‘Ik heb een droom dat op een dag dit land zal verrijzen
en zal leven naar de ware betekenis van haar credo:
dat alle mensen gelijk geschapen zijn’1

 

Geliefd mens,

Op 17 januari 2017 liep ik mee in een optocht van de jaarlijkse Martin Luther King Day in Fresno, Verenigde Staten. Omringd door jongeren voelde ik mij deel van een beweging die de naamgever van deze dag in gang heeft gezet. Sinds zijn dood is het een dag die gaat over het opstaan voor gelijke rechten voor elk mens, ongeacht the colour of their skin. Het inspirerende geloof hierin geeft kracht om een symfonie van broederschap waar te maken.

Liefde en waardigheid
In de grondslag van het Apostolisch Genootschap staat een zin die hieraan raakt: Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. Het is een mooie zin uit een mooie grondslag. Een grondslag dient als principe, een uitgangspunt van waaruit we willen samengaan en werken in het leven van alledag. Op welke manier transformeert deze grondslag zich tot een houding waaruit liefde en waardigheid te ervaren is? Hoe dan en wat vraagt dit van mij, in mijn omgeving en in huidige maatschappelijke situaties?

Ongemakkelijk perspectief
De Keti Koti-herdenking en -viering op 1 juli krijgt dit jaar extra aandacht in Nederland. Het is 150 jaar geleden dat er een eind kwam aan de slavernij in Suriname en op de Caribische eilanden, toen nog koloniën van het Nederlandse Koninkrijk. Nog maar kortgeleden werd ik mij bewust van de betekenis van deze dag. Vanuit mijn ‘witte wereld’ ervaar ik nauwelijks ongemak als het gaat om mijn visie op onderdrukking of discriminatie. Vanuit deze redelijk comfortabele positie kan ik mijn opvattingen delen over hoe het allemaal zou kunnen in onze samenleving. Het wordt zelfs meestal gewaardeerd... Dat geldt niet voor elk mens en daarmee wordt mijn perspectief een ongemakkelijk perspectief.

Ingrijpende gevolgen
Daarom is het van betekenis dat er meer en meer aandacht komt voor de geschiedenis en het perspectief van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten. Nog tot tien jaar na de afschaffing van de slavernij in 1863 moesten zij werken voordat ze echt vrij waren. Deze vrijheid betekende overigens geen geestelijke vrijheid. Ze bleven geconfronteerd worden met een onrechtvaardige behandeling, onderdrukking, racisme en discriminatie vanwege hun huidskleur. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor mensen tot op de huidige dag. Daarom is het belangrijk om hier ook vandaag bij stil te staan en te werken aan diversiteit en inclusie. Wereldwijd leven er nu nog steeds 50 miljoen mensen in een vorm van moderne slavernij. I have a dream, today!

Samen beter
Hoe dan? Want of het nu de Bergrede, de Koran, de Thora, de Bhagavad Gita, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, onze grondslag, enzovoort betreft, het gaat steeds weer om de transformatie van geloof naar levenshouding. Daartoe geïnspireerd worden is cruciaal. Geloven in de wondere scheppingskracht in jezelf om die inspiratie te ontvangen en weer door te geven evenzeer. Misschien is daar de bemoediging in onze erediensten ook wel voor bedoeld, om weer te geloven dat je het kunt. Dat jij en ik, wij samen, beter kunnen.

Compassie en solidariteit
Het begint met luisteren naar en je willen verdiepen in de ander. Mag ik naast je staan en zien wat jij ziet, horen wat jij hoort, voelen wat jij voelt? Dan kunnen we vandaag onze droom aan elkaar vertellen en ons bevrijden van onzichtbare ketenen die broederschap in de weg staan. Slavernij is onze gezamenlijke geschiedenis, menswaardigheid onze gezamenlijke toekomst. Menswaardigheid die zich vertaalt in compassie en solidariteit. Dat is ons geloof


 

Jan Zwart

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1. Speech: I have a dream Martin Luther King 1963