Kiezen voor een hoopvol perspectief

Wekelijkse inspiratie – 15 oktober 2023

Geliefd mens,

Wat is helpend, dacht ik: in deze onzekere tijden waarin sommigen in de samenleving hun geloof in een goede toekomst zijn kwijtgeraakt. Hoe kan ik zorgen dat woorden aanspreken en activeren?
Ja, misschien zelfs wel tot een nieuw begin leiden.

Verlangen naar vroeger
We staan voor uitdagingen die de mensheid niet eerder heeft gehad. Naast oneindig veel schoonheid zie ik veel lelijkheid in allerlei vormen. Het heden en de toekomst zien er niet heel rooskleurig uit. Het is dan ook begrijpelijk dat mensen mooie ervaringen uit het verleden koesteren en daarnaar terugverlangen. Als ik de krant lees, naar het (jeugd)journaal kijk of in gesprek ben met mensen, kom ik daar allerlei voorbeelden van tegen.

Leven vanuit samen
Je hebt het vast weleens gehoord: ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Terwijl ik juist behoefte heb aan die garanties en houvast. Aan leefregels en duidelijkheid. Soms aan iemand die zegt wat ik kan (of moet) doen. Maar de uitdagingen waar we nu voor staan, zijn te groot voor pasklare antwoorden. We zijn eraan gewend geraakt om in deze samenleving onze zoektochten veelal alleen te doen of in onze privé-omgeving, maar deze tijd vraagt misschien juist daarin wel een grote verandering. Niet meer denken en leven vanuit ik, maar op een nieuwe manier vanuit samen. 1

Werkplaatsen van hoop
Voor het bouwen aan vertrouwen, het ontdekken van nieuwe taal en inzichten, het omgaan met niet zeker weten en het leren begrijpen van elkaar zijn werkplaatsen van hoop nodig. Samen kleine of grote herbergen vormen en inspirerende ervaringen met elkaar opdoen en delen. Het helpt zo om mensen te kennen die hoopvol naar het leven kijken. Gelukkig ken ik ze en kom ik hen tegen in het Apostolisch Genootschap. Tijdens allerlei vormen van ontmoeten in onze geloofsgemeenschappen en bij events van Iederal (iederal.nl). Ik leer van hen in opiniërende artikelen (meningvoldoen.nl) en maatschappelijke projecten. En er zijn nog zoveel meer mensen die hoopvol en positief in het leven staan. Het gevoel van ‘meer samen’ helpt zo in het delen van een groter ideaal voor deze wereld en zelfs voor het universum.

Word je nog warm van het zelf voluit naleven van dit ideaal? Kun je eens met iemand delen wat je voelt?

Ondeelbaar

Nu we hier zijn, in onze wijde wereld,
met onze vermogens, onze zwaktes,
onze twijfels, onze angsten,
onze dromen, onze hoop,
verlangend, vrezend, juichend,
meezingend in een zee van stemmen
die nooit zal verstommen – laten we geloven.

Laten we geloven, met de moed
om onze wereld te vormen
tot een thuis voor ieder van ons,
want we zijn één.
Laten we geloven, met de moed
om de wereld te geven wie we zijn,
te scheppen vanuit de kracht
die ons heeft voortgebracht.

Laten we geloven, met de moed
om lief te hebben, steeds opnieuw,
elkaar te omhelzen met onze gedachten,
want we zijn één.
Laten we geloven in die kracht,
in die wereld en in ons,
in ieder van ons,
want die wereld, dat zijn wij. 2

In de opgave waar we nu voor staan, willen we alle kansen benutten voor een toekomst waar we zelf blijvend deel van zijn. Zo gaan we samen aan de slag!


 

Bert Wiegman


Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 


1: Geïnspireerd door 'Voor ieder van waars', Rob Wijnberg
2: Marcel Heerink, 'Ondeelbaar'