Leef jij in verbinding?

Wekelijkse inspiratie – 9 juni 2024

Geliefd mens,

We leven in een wereld die snel verandert. Een wereld waarin ik af en toe heel erg moet zoeken naar de betekenis die achter de gebeurtenissen schuilgaat. Het duizelt me en ik voel me machteloos. Soms zou ik mijn missie om te willen werken aan een mooiere wereld bijna opgeven. En dan is er iemand die bij de kassa tegen mij zegt: ‘Wilt u misschien eerst, want u heeft maar een paar boodschappen en ik een volle kar.’ En dan keert mijn vertrouwen zomaar weer terug. Gevoelens van blijdschap, verbondenheid, geliefd zijn en moed stromen weer door mijn lijf.

Het voorbeeld gaat ogenschijnlijk over iets kleins, toch voelt het als iets veel diepers, namelijk een ontmoeting waarin ik de oprechte verbinding met de ander ervaar. Het zet me aan om verder te kijken dan mezelf, om te handelen met compassie en om te streven naar een wereld die rechtvaardiger en vrediger is. Het doet ook een appel op mijn eigen instelling: hoe verbonden ben ik met mijn medemens en mijn omgeving?

Diepe ruimte van zijn

Als mens denken we vaak dat de wereld maakbaar is. Toch komen we er steeds meer achter dat dit zeker niet het geval is. De aarde draait mét ons en niet óm ons. De ondoorgrondelijke wetmatigheid van onze schepping maakt dat we teruggefloten worden als we de balans te veel verstoren.  Mensen en aarde zijn niet twee werelden, het is er één, vanuit dezelfde kracht. Wat is er nodig om me daar weer bewust van te worden? Hoe kom ik in het gebied waar ik die eindeloze eenheid voel? En wat is dat dan precies? Voor mij is het een intense beleving die voorbij woorden gaat. Het is het ervaren van de diepe ruimte van zijn. Het woord dat het dichtste bij komt is godsgevoel.

Dit gevoel is niet slechts een emotie, het is een diepgewortelde zekerheid die me begeleidt op mijn levenspad. Het is de stille kracht die me aanspoort tot liefde, tot compassie, tot het zoeken van de verbinding met elkaar en de wereld om me heen. In een tijd waarin ik soms overspoeld word door de verdeeldheid in de wereld, vraagt het van mij een bewuste houding om me steeds opnieuw te verbinden met dat onnoembare gevoel.

Verbinden op je eigen manier

Het helpt me om heel bewust aan een nieuwe dag te beginnen door een moment stil te staan bij het wonder dat ik er (nog) ben. Ik stel me voor wat ik deze nieuwe dag kan brengen en wat er nodig is. Deze paar minuten tijd brengt me zoveel. Het brengt me in verbinding met iets dat groter is dan ikzelf en waardoor ik gemakkelijker geraakt kan worden door iets ogenschijnlijk eenvoudigs. Dan leef ik in verbinding en kan ik erop vertrouwen dat ik bijna als vanzelf verstandige keuzes maak voor nu en de toekomst.

Het is nu meer dan ooit nodig dat mensen op deze manier hun dag starten en leven. Het mooie is dat je het helemaal op je eigen manier kan doen, bijvoorbeeld door meditatie, een eigen ochtendritueel, een activiteit van het apgen bezoeken, door te bidden of wat dan ook bij jou past. Het helpt mij om me weer open te stellen voor de kleine wonderen van het dagelijks leven of om me te verwonderen over de schoonheid die zich in het gewone laat zien. Het zijn kansen om dit diepe gevoel te ervaren en daardoor mijn kompas te ijken.

De wereld heeft jou nodig

We nodigen je graag uit om het de komende week eens uit te proberen, kansen te benutten om bij dit gevoel te komen. Om weer nieuwsgierig te zijn, openhartig te luisteren en moedig te handelen door bijvoorbeeld iemand bij de kassa voor te laten. Want, de wereld heeft mensen nodig die vanuit deze verbinding werken aan zichzelf, de mensen om zich heen en de aarde als geheel.


Onno Willemse

 

Onno Willemse

gemeenschap Nieuwegein

 

 

Onno Willemse

 

Deze wekelijkse inspiratie is mede tot stand gekomen door inspirerende gesprekken met Christa de Wit (voorganger gemeenschap Apeldoorn)