Liefde zal er zijn als wij er zijn

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – Pasen, 4 april 2021

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Gevleugelde woorden waarmee een nieuw begin wordt aangekondigd. Herman Gorter vervolgde zijn gedicht uit 1889 zo: ‘Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit / Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht / In een oud stadje, langs de watergracht’. Het stemt je vrolijk en blij als je snaveltjes ziet die, net uit het ei, boven de nestrand uit komen. Het gepiep staat symbool voor een nieuw begin. Het doet ons beseffen dat er nieuw leven is, ontroerend, teer en kwetsbaar. Ouders hebben het druk met af- en aanvliegen en even geen tijd voor ‘gefluit’. Dat komt in de ‘zomernacht’. Een mooi vooruitzicht.

Een nieuwe kans
In tegenstelling tot wat velen ons doen geloven, kunnen we lang niet alles krijgen wat we willen. Piepen, snaveltje open en het komt aangevlogen ... Zo werkt het doorgaans niet. Wel kunnen we ons richten op onze idealen. Welke zijn dat voor jou? Zijn er voorbeelden in je leven, mensen die navolging verdienen? We spiegelen ons voortdurend aan onze omgeving. Wat maken de huidige inperkingen het ons toch lastig dat te doen, om onze vrienden te ontmoeten. Vriendschappen zijn belangrijk, omdat ze steun geven en veiligheid. Als je jong bent en iets vertrouwelijks met iemand wil delen, doe je dat in de eerste plaats met vrienden met wie je een speciale band hebt. Vaak zijn dat er maar een paar. Vrienden wisselen ervaringen uit, hoe bijvoorbeeld thuis een lastig gesprek aan te gaan. Vrienden bemoedigen elkaar erin te geloven dat ouders hun hand over hun hart zullen strijken en je een nieuwe kans geven. Ze hebben die zelf ook maar al te vaak nodig gehad en gekregen.

Een mooier mens worden
In het ritueel van de rondgang geven we aan in liefdevolle verbondenheid met onze omgeving te willen leven. We bevestigen hiermee tevens de waarde van een levensinstelling als die van Jezus van Nazaret. Hij riep eenieder op de waarde en schoonheid van het eigen leven te zien, en zich in te zetten voor een leefbare wereld. Een mooier mens worden gaat niet vanzelf. Tot op het laatst vroeg hij zijn vrienden de onderwezen gezindheid van liefde voort te zetten en hij richtte een maaltijd in als ritueel. Een ritueel kan helpen om tot jezelf te komen en je te bepalen bij waar het echt om gaat: om de inhoud, om de invulling van je voornemen een liefdevol mens te zijn.

‘Al is hijzelf niet meer in leven, het licht van liefde is gebleven. Het zal er zijn, als wij er zijn.'1


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1Uit: De opstanding, deel 3 uit het drieluik De Stille Week, tekst Hans Reinold

De opstanding
Een nieuwe dag.
Nadat het onheil was geschied,
blijven ze achter in verdriet
en zo alleen.
De vrouw die zoveel om hem gaf,
zoekt hem vertwijfeld bij zijn graf.
Waar is hij heen?
Zij treft alleen de tuinman daar.
En oog in oog onthult hij haar
een groot geheim:
‘Al is hijzelf niet meer in leven,
het licht van liefde is gebleven.
Het zal er zijn,
Als wij er zijn.’
Amen.