Vanwege een veiligheidsupdate moet je wellicht je wachtwoord wijzigen als je wilt inloggen op onze website. Dank voor je begrip!

Met zin het nieuwe jaar in

Wekelijkse inspiratie door Marten van der Wal en Nanda Ziere – 8 januari 2023

2023: een nieuw jaar ligt voor. Wij zien ernaar uit er een prachtig jaar van te maken waarin we met elkaar kansen die er zijn, benutten. Wij willen graag de kans grijpen om liefdevolle en inspirerende mensen te zijn. Er is veel gaande, dichtbij en in de wereld. Daar sluiten we onze ogen niet voor, we zitten er immers middenin. Daarom willen we graag dat onze brieven bijdragen aan innerlijke stabiliteit, en kracht geven om – bij wat zich voordoet en wat de omstandigheden ook zijn – dichtbij jezelf en de liefde te blijven. Dat is toch de essentie van ons werk al sinds jaar en dag?

Ontsteek het licht
Gerrit Kouwenaar schrijft over tijd en wat je erin kunt doen, het gedicht Rebuut:

Het is laat zoals ieder jaar, de tijd
zit krap in zijn heden, vandaag
is steeds weer geweest

steek dus het licht aan
dat de toekomst nog uitspaart, spreek
het brood aan dat nog niet doof is, maak
de taal waar achter zijn tekens, spel
het vlees, stil de tijd, leef nog even –1

We hebben alle tijd
‘De tijd zit krap in zijn heden’: 6.55 uur opstaan, de trein van 14.33 uur halen, op tijd naar bed. Verjaardagen en andere belangrijke data worden op de kalender geschreven. Tijd wordt dus behapbaar gemaakt. En misschien krijgen we er daardoor ook haast en zorgen bij, en tijd tekort. Jij, ik, wij hebben toch tijd in dit moment? Alle tijd om vandaag te beseffen én te danken dat je er bent.
Voel je het nog? Vóel je het nog?

Die levenskracht, dat fris elan, die passie voor wat worden kan.
Het richt mijn aandacht met een lach op nieuwe kansen, elke dag!2

Het beste voornemen
Kouwenaar moedigt ons in het gedicht aan om tijd te nemen voor innerlijke rust en om van daaruit te leven. Opdat je levenstijd een schakering van waardevolle ervaringen wordt. Een nieuwe dag, een nieuwe week en een nieuw jaar ligt voor. Er liggen heel veel kansen om actief bij te dragen aan alles wat waardigheid schraagt. Laten we eenvoudig vriendelijke mensen zijn die hun best doen iets moois van hun leven te maken. Laten we kansen benutten om elkaar daartoe aan te moedigen, en mensen opzoeken die dat ook willen. Zo werken we vanuit een waardevol geloof, in vertrouwen, stap voor stap aan een mooi 2023. Misschien is geloven in het leven wel het beste voornemen voor het nieuwe jaar.3


 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

Bert Wiegman


Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

1 Gerrit Kouwenaar, Een geur van verbrande veren, 1991
2 Lied Nieuwe kansen, elke dag, Apostolisch Genootschap, tekst Hans Reinold, muziek Raymond Stoop
3 Boek Leven in liefde, Apostolisch Genootschap, 2020