Staan voor de liefde

Wekelijkse inspiratie door Marten van der Wal  - 1 mei 2022

Een wit vel papier ligt voor me. Aandacht voor de jeugd, schrijf ik alvast. Verdere woorden wachten. In Nederland staan we deze dagen samen stil bij vrijheid. Hoe actueel. Herdenken en vieren. Welke woorden helpen? Mijn verbeeldingskracht gaat langs jou, langs u. Wat als herdenken pijn doet? Deze tijd je angstig maakt? Hoe is het om niet te weten hoe onvrij zijn voelt? Jij in Perth, Zürich, Powell River of San Francisco, herdenken en vieren jullie ook? Hoe zou het zijn voor de mensen van goede wil uit Oekraïne of Rusland? Ik kijk weer naar het witte vel. Wat zou jij willen schrijven als je denkt aan ‘staan voor de liefde’? Mag ik je eren door te proberen het woorden te geven?

Geliefd mens, lieve jij,

In het geloofsverhaal voor jeugd staat: ‘Het leven is een groot wonder, dat ons iedere keer weer verbaast, maar soms maakt het ons ook verdrietig. Bijvoorbeeld als we zien dat mensen honger hebben of oorlog voeren of als er een vulkaan uitbarst. Voordat jij er was, waren er ook al mensen. En na jou zullen er weer nieuwe mensen zijn. Zo zijn alle mensen als een lange ketting met elkaar verbonden.’

Je bent een wonder
In begrijpelijke woorden proberen we je te laten voelen dat jij deel bent én uitmaakt van iets bijzonders. Van schepping, van het leven, van vroeger, van nu en morgen. Waarin alles is. Mooie dingen en ervaringen, maar ook onbegrijpelijke en verdrietige. Mensen over de hele wereld proberen het al duizenden jaren woorden te geven, ze maken er zelfs ruzie over en maken het nodeloos ingewikkeld. Steeds weer zoeken we naar manieren om het onszelf te laten voelen. Heel eenvoudig. Mag ik het je nog eens influisteren: jij bent een wonder. En heb je het al eens geprobeerd om dat ook tegen jezelf te zeggen?

We zijn mens
Af en toe proberen mensen je het gevoel te geven dat je er niet mag zijn. Omdat je anders bent of denkt. Of er anders uitziet. Uit Oekraïne komt. Ik denk dat het komt doordat wij mensen het vaak makkelijk vinden om in hokjes te denken of in wij-zij. Iets wat overigens soms kan samenbinden, maar waar ook een gevaar in schuilt. We zijn geen Nederlander, soldaat, verzetsstrijder of vluchteling. Mens, dat zijn we. Mag ik het daarom nog eens woorden geven: jij bent geen vergissing.

In het geloofsverhaal voor jeugd staat ook, ‘omdat we willen meehelpen om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een plekje is op deze wereld’.

Soms ingewikkeld
Mag ik eerlijk tegen je zijn? Het klinkt heel logisch en vanzelfsprekend maar het lukt lang niet altijd en overal. Ook niet in mijn eigen leven. Leven is soms ingewikkeld en ik ben soms ingewikkeld. Alles zit in mij. In ons. De vredewerker en de oorlogvoerder. Het helpt als ik begrijp waarom ik doe wat ik doe of, als ik dat niet begrijp, zo'n vraag met me meeneem of er met een vriend, op de jeugdkring of bijvoorbeeld mijn ouders over kan praten. Wat ik wil voeden?

Dat is ook de waarde van terugdenken, herdenken, het zet je aan tot denken. Voor iedereen een plekje op deze wereld? Wat betekent dat voor mijn gedachten, mijn mening, mijn doen en laten? Daarom is herdenken en vieren zo belangrijk. Overal ter wereld staan er mensen op voor de liefde. Deze krachten zullen overwinnen.

als je goed luistert hoor je
hier een lofzang
een eerbetoon,
een ode
aan een ieder
die opstond
het werk neerlegde
de straat opging
de stem liet gelden
om te staan
voor elkaar 1

Ik kan en mag. Op mijn plek, met en naar mijn mogelijkheden. Dáár wil ik voor kiezen. 

 

 


Marten van der Wal

Voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Februaristaking, Babs Gons