Vanwege een veiligheidsupdate moet je wellicht je wachtwoord wijzigen als je wilt inloggen op onze website. Dank voor je begrip!

Toekomst vraagt ruimte

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 6 juni 2021

Middelbare scholieren zijn blij, want zij mogen weer alle dagen naar school. Door de daling van het aantal besmettingen en de stijging van het aantal gevaccineerden krijgen we meer ruimte om plannen en dromen te realiseren. Gedachten gaan weleens met je op de loop: wat als ik de loterij zou winnen? Wat als ik in een ander land was geboren?

Wakker schrikken
Wat als … Bij zulke gedachten kun je heerlijk wegdromen, maar ook flink wakker schrikken. Het is goed om je verbeeldingskracht bij tijd en wijle ‘aan te zetten’ als het gaat om gedachten over de toekomst. Misschien is dat niet alleen goed maar ook nodig, want stel je eens voor: wat als we alles zouden bewaren wat we nu hebben? Is er dan nog wel ruimte voor creativiteit om iets nieuws te scheppen, nog wel ruimte voor de toekomst?

De vrijheid waard zijn
Verbeelding maakt ruimte voor idealen, voor iets waar je je met hart en ziel voor wil inzetten. Een ideaal of ‘hoger doel’ is ambitieus, maar onontbeerlijk om in beweging te komen. Op 6 juni 1944 zette de geallieerde legermacht van voornamelijk jonge mannen in Normandië onverschrokken voet aan wal. Zij hadden het grote ideaal van liefde voor de vrijheid van alle mensen voor ogen, midden in een tijd van ongekend oorlogsgeweld en oneindige schaduw.1 Ik wil die vrijheid waard zijn.

Verbeeldingskracht is nodig
Hoe kostbaar is verbeeldingskracht om het doel voor ogen te houden en hoe belangrijk is het om deze zinvol en goed in te zetten. Om soms los te komen van een mening en in te zien wat beter, mooier en duurzamer kan. Als we denken aan onze aarde2, aan mensenrechten, aan inclusief samenleven met ruimte voor elk mens3, is verbeeldingskracht heel hard nodig. In het boek Leven in liefde staat bij 5 juni onder meer:

Er is ruimte nodig, een voorland, waarin we een eigen invulling geven aan ons mens-zijn. Het betekent dat we ons regelmatig afvragen waar we voor kiezen en wie we willen zijn voor onszelf en de ander. Kortom, hoe wil ik leven? Komt dit overeen met de zin die ik aan m’n leven wil geven en worden ik en de ander er gelukkiger door?

Ruimte voor de toekomst
Het zijn grote levensvragen die ruimte verlangen en verbeeldingskracht. En het besef dat je voor zulke vragen meerdere malen in het leven komt te staan.

In de ruimte ligt de toekomst,
in de ruimte groeit wat leeft.
Wie je zijn kunt zul je vinden
in de ruimte die je geeft4


Vertrouwen om los te laten
Het zinvol benutten van die ruimte, van het voorland, schept kansen voor de toekomst. In het Apostolisch Genootschap willen we elkaar vaardig maken in het in mogelijkheden denken, in het werken aan vertrouwen, in het betonen van moed en doorzettingsvermogen, in het met elkaar aan zet zijn om duurzame waarden als solidariteit en compassie waar te maken. De liefde is de dragende kracht die vertrouwen geeft om los te laten, vrij te denken, nieuwe beelden te scheppen en samen die nieuwe ruimte in te gaan.

Een geschenk
Juist na een periode van beperkingen ervaar je het als een geschenk als je weer de ruimte krijgt. We mogen weer alle dagen het leven vieren! Ik wil het waard zijn.


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

1 Uit: The hill we climb, Armanda Gorman
2 Compassie helpt mensen zich onderdeel te voelen van de natuur, George Gelauff, Nieuw Wij
3 Inclusief samenleven, thema PAX Vredesweek 2021
4 Uit: Ruimte, jeugdkoorlied nr. 6 van het Apostolisch Genootschap, Marcel Heerink