Verlangen naar zin

Wekelijkse inspiratie – 3 maart 2024

Geliefd mens,

‘Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt,
willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.
We geloven dat de macht van waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is
en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen.
Vanuit dat besef willen we zin aan ons leven geven.’

 

Dé zin van het leven

Bij het lezen van dit gedeelte uit de grondslag van ons geloof denk ik weleens: waarom hebben “ze”😉niet gewoon een dubbele punt achter de laatste zin gezet en vervolgens kort en bondig – het liefst in 3 of 5 heldere bulletpoints – opgeschreven wát de zin van het leven eigenlijk is? Wel zo gemakkelijk. Het past misschien in deze tijd, waarin steeds vaker de suggestie wordt gewekt dat er eenvoudige antwoorden zijn op complexe vragen en vraagstukken. De realiteit is vaak anders. Sterker nog, misschien heeft het helder krijgen van ‘dé zin van het leven’ ons mensen wel veel te lang weggehouden bij ons diepere verlangen: het verlángen naar zin.

Verlangen naar zin

Zouden er mensen zijn die niet verlangen naar een zinvol bestaan? Ik denk het niet. Het verlangen naar zin is een diepgewortelde eigenschap van de menselijke natuur. De ideeën over wat zinvol zou kunnen zijn, zijn door de tijd heen geëvalueerd en variëren steeds, afhankelijk van de verschillende tijdperken, culturen en individuele overtuigingen. Je zou kunnen zeggen dat de eerste mensen er hun handen vol aan hadden om hun veiligheid te waarborgen en te overleven. Door intuïtief handelen gaven ze betekenis aan de dingen om zich staande te houden. 

De moeite waard

Toen de mens besef kreeg van zijn bestaan en ook zijn eindigheid ontdekte, ontstond de behoefte om te begrijpen, te bevragen, te verklaren. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Wat maakt mijn leven de moeite waard? Betekenisgeving kreeg een extra dimensie, op zoek naar de waarde van het bestaan; van overleven naar beleven

Bezield leven

Wellicht zijn we nu in een tijd gekomen, waarin we beseffen onderdeel te zijn van een groter geheel. Dit besef van samenhang voegt extra dimensies aan betekenisgeving toe: welke plek krijgt de ‘stoel van de toekomst’, wat is goed voor de aarde en wat maakt het leven de moeite waard? Je zou het tijdperk van nu de tijd van bezield leven kunnen noemen; de moderne mens ontwikkelt zich tot een religieus mens die zich bezield weet in de verbinding met de ander en het andere.

Actief deelnemen

Wanneer je apostolisch bent, veronderstel ik zomaar dat je je in hoge mate kunt verhouden tot de grondslag van ons geloof. Deze grondslag heeft mijn hart, omdat mij daarin steeds verteld wordt dat ik mij opgenomen mag weten in een groter geheel én dat ik word uitgenodigd om hier actief deel aan te nemen. Met liefdevol handelen als richtsnoer. Dát beseffen en dit tijdovereenkomstig invullen, géven mij niet alleen zin, ik heb er ook zin in!

Met jezelf in gesprek

De komende tijd willen we het thema zin- en betekenisgeving verder uitdiepen. Maar om het echt dichtbij te halen, vraagt dit vooral om met jezelf in gesprek te gaan. Doe je mee? 

Er is al veel gebeurd,
wanneer je leven begint.
De wereld is al gevormd.
Er is al een hele cultuur.

Je begint niet aan het begin.
Je leert en je wordt gevormd.
Je doet wat de anderen voordoen.
Je spreekt hun taal, die zij weer
van anderen hebben geleerd.
Je denkt, en het zijn niet
je eigen gedachten, je hebt ze
aan je omgeving aangepast.

En toch.

En toch komt er een moment
waarop je zelf moet beslissen.
En jij alleen geeft het antwoord
op de vraag naar de zin van het leven.1


Marten van der Wal

 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1Vrij naar: Antwoord, Gestalten van geloof in de wereld van nu, 1975