Zingeving

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 21 november 2021

Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. Het jaar loopt ten einde. Je kunt het gevoel hebben dat het allemaal snel gaat, misschien wel omdat je nog zoveel te doen hebt. Het voelt alsof de tijd dringt. Dan is het belangrijk om even stil te staan bij het nu. Een moment om uit te stijgen boven het alledaagse en het leven te overdenken. Om dat wat achterligt bewust een plaats te geven. En om te overdenken hoe je in het heden kunt werken aan een zinvolle toekomst. Hoe nodig is dat!

(...) Zie deze dag als aanvang,
belofte voor wellicht een nieuw
begin. Ontwaar de glans en kom
mij daarin nader, geef dit moment
tot in de kleinste ruimte zin.1

Doel in het leven
Hoe ziet een zinvolle toekomst eruit? Daarbij denken we meer aan onze kinderen dan aan onszelf. Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed. 20 november is de dag van de Rechten van het Kind. Een dag die ons eraan herinnert dat alles wat wij vandaag doen en laten, invloed heeft op de toekomst van elk kind. Als het gaat om zingeving is een doel hebben in je leven een belangrijk aspect.

Voorbeeldgedrag
Voor ons is het ideaal om in liefde te werken aan een (mens)waardige wereld een houvast. Kinderen kijken naar hun opvoeders waar het gaat om voorbeeldgedrag. Dat stelt ons voor de vraag: Hoe doe je dat, voorgaan in liefde? En: wie is eigenlijk niet verantwoordelijk om voor te gaan in liefde? Is het niet een taak die op ons allen rust? Als je dit uit elkaar ervaart, wordt deze taak licht. Die ervaring heb ikzelf opgedaan in de achterliggende jaren.

Stip op de horizon
Zingeving kan ook vorm en inhoud krijgen door het vertellen van verhalen. Graag laat ik een jongere aan het woord die in de gemeenschap haar lidmaatbevestiging toelicht:

 Het afgelopen jaar heb ik voor veel pittige uitdagingen gestaan. Iets meer dan één jaar geleden zei mijn chirurg dat ik alleen nog maar op fluistertoon zou kunnen spreken. Vandaag sta ik hier en kan ik toch op redelijk volume met u spreken. Dit heb ik kunnen bereiken door de onvoorwaardelijke steun van allen. De hoeveelheid kaarten die ik heb mogen ontvangen is hartverwarmend en gaf en geeft mij nog steeds de kracht om hoopvol door te gaan. Elkaar nabij zijn heb ik dan ook nog nooit zo sterk gevoeld als afgelopen jaar. Ik wil graag dat u weet dat ik u allen ook nabij wil zijn waar nodig. Zoals de arts tegen mij zei: je moet voor jezelf een stip op de horizon zetten en daarvoor blijven gaan. Ik gun u allen zo’n stip op de horizon. Het leven is namelijk niet vanzelfsprekend, het is een wonder dat in ons lichaam alles functioneert zoals het functioneert. Alleen al het feit dat we vandaag hier bij elkaar zijn, vind ik bijzonder. Het gedachtegoed waar wij voor staan, het in liefde werken aan een menswaardige wereld, is iets kostbaars. Daarom vind ik het belangrijk om vandaag mijn lidmaatschap te bevestigen, zodat de generaties na mij ook de kans hebben op een plek van bezinning en nabijheid. Een plek waar eenieder zichzelf mag zijn en de ander in zijn waarde laat. Het Apostolisch Genootschap wil aansluiten bij de tijd om zo voor iedereen toegankelijk te zijn. Ik ga graag met u de uitdaging aan om ons gedachtegoed voort te zetten op een manier dat we er allemaal trots op kunnen zijn.

Verbondenheid is noodzakelijk
Ook vandaag schrijven we een levensverhaal, doordat er weer een beroep wordt gedaan op ons gevoel van saamhorigheid. Onze solidariteit wordt op de proef gesteld nu we ons opnieuw hebben te houden aan coronamaatregelen. Ook als de pandemie achterligt, is liefdevolle verbondenheid noodzakelijk. Het liefdevolle zit hem in de intentie om wijs, rechtvaardig, troostrijk en vredelievend te reageren. Uit ‘gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed’ vloeit een verantwoordelijkheid voort. Belangrijk om die nog eens op ons te laten inwerken.


 

Bert Wiegman

 

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 Uit: Daglicht, Marijke van Hooff, Leven in liefde, p. 371