Extern meldpunt

Update 9 mei 2023: afronding meldpunt

De adviescommissie heeft op basis van 207 meldingen de bevindingen en adviezen met het bestuur van het genootschap gedeeld. Deze publiceren we in samenspraak met de adviescommissie op deze website, samen met een reactie hierop van het bestuur van het genootschap.

apgen-wijsvinger.svgLees hier de publicatie met inzichten, adviezen en reactie

---
NB: het domein meldpuntapgen.nl en de bijbehorende mailadressen zijn niet langer in gebruik door het Apostolisch Genootschap. Dit betekent dat eventuele verzonden mails niet aankomen. Kijk voor contactgegevens onderaan deze pagina.

Vanaf 1 december 2020 tot 31 maart 2022 was er een extern meldpunt voor (voormalige) leden met negatieve ervaringen. Iedereen die miskenning, beknelling of emotionele pijn ervaren heeft door de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap, kon zich melden via de website meldpuntapgen.nl (niet langer actief). Afhankelijk van de aard van een melding, boden externe deskundigen en adviescommissie een gesprek, de inzet van professionele ondersteuning of andere vormen van hulp.  

De oprichting van het externe meldpunt was een volgende stap in het reflectietraject dat het Apostolisch Genootschap startte naar aanleiding van reacties die het boek Apostelkind (april 2020) losmaakte onder leden en voormalig leden. Het volgde op de verklaring van het bestuur van het Apostolisch Genootschap van 11 oktober jl. waarin zij de negatieve effecten van de apostolische cultuur in met name de jaren 70 tot en met 90 erkende. Het genootschap kwam hiermee - naast de officiële erkenning en spijtbetuiging - tegemoet aan de behoeften van mensen die meer nodig hebben dan de eerder gevoerde gesprekken en een verklaring om ervaringen uit hun apostolische verleden te verwerken.


Download de meldpuntregeling (versie 27 november 2020) »


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl.