Extern meldpunt

apgen-actueel-meldpunt-1-december.jpg

Vanaf 1 december 2020 is er een extern meldpunt voor (voormalige) leden met negatieve ervaringen. Iedereen die miskenning, beknelling of emotionele pijn ervaren heeft door de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur en/of daaruit voortvloeiend handelen van geestelijk verzorgers binnen het Apostolisch Genootschap, kan zich melden via de website meldpuntapgen.nl. Afhankelijk van de aard van een melding, bieden externe deskundigen en adviescommissie een gesprek, de inzet van professionele ondersteuning of andere vormen van hulp.  

De oprichting van het externe meldpunt is een volgende stap in het reflectietraject dat het Apostolisch Genootschap is gestart naar aanleiding van reacties die het boek Apostelkind (april 2020) losmaakte onder leden en voormalig leden. Het volgt op de verklaring van het bestuur van het Apostolisch Genootschap van 11 oktober jl. waarin zij de negatieve effecten van de apostolische cultuur in met name de jaren 70 tot en met 90 erkende. Het genootschap komt hiermee, naast de officiële erkenning en spijtbetuiging, tegemoet aan de behoeften van mensen die meer nodig hebben dan de eerder gevoerde gesprekken en een verklaring om ervaringen uit hun apostolische verleden te verwerken. 


Wij geven graag verdere toelichting als je vragen hebt over de informatie hierboven. Je kunt ons bereiken via 035-548 87 77 of info@apgen.nl t.a.v. Natascha Timmer.