Terug naar activiteitenoverzicht
2 december 2021

Oratie Hans Alma - 'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken'

Online via YouTube

Prof. dr. Hans Alma hield haar oratie, de openbare redevoering waarmee ze haar ambt als hoogleraar officieel aanvaardt, op 2 december aan de VU te Amsterdam. De titel van haar rede was: 'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken'.

'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken
Reflecties op geestelijke zorg en religieus humanisme'

Alma ging in op de vraag wat de kernkwaliteiten zijn van een geestelijke verzorging die mensen in moeilijke of zelfs uitzichtloze ('onmogelijke') situaties toch kan begeleiden in het vinden van een zinvol perspectief. Ook deed ze een voorstel voor de invulling en uitwerking van die kernkwaliteiten vanuit een religieus-humanistische zingeving.

Hans Alma bekleedt sinds april 2020 de leerstoel Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, deels gefinancierd door het Apostolisch Genootschap.

De leerstoel biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap. Alma’s aanstelling geldt vooralsnog voor vijf jaar.

De oratie was vanwege de geldende coronamaatregelen niet fysiek bij te wonen.

Meer over Hans Alma en haar oratie vind je op de pagina Leerstoel Hans Alma.

Waar en wanneer?

Datum
donderdag 2 december 2021
Tijd
15:45 - 16:45 uur
Locatie
Online via YouTube (vanuit Amsterdam)