Terug naar activiteitenoverzicht
2 december 2021

'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken'

Amsterdam

Prof. dr. Hans Alma houdt haar oratie, de openbare redevoering waarmee ze haar ambt als hoogleraar officieel aanvaard, op 2 december aan de VU te Amsterdam. De titel van haar rede is: 'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken'.

'Waar mogelijk en onmogelijk elkaar raken
    Reflectief op geestelijke zorg en religieus humanisme'.

Alma gaat in op de vraag wat de kernkwaliteiten zijn van een geestelijke verzorging die mensen in moeilijke of zelfs uitzichtloze ('onmogelijke') situaties toch kan begeleiden in het vinden van een zinvol perspectief. Ook doet ze een voorstel voor de invulling en uitwerking van die kernkwaliteiten vanuit een religieus-humanistische zingeving.

Hans Alma bekleedt sinds april 2020 de leerstoel Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, deels gefinancierd door het Apostolisch Genootschap.

De leerstoel biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap. Alma’s aanstelling geldt vooralsnog voor vijf jaar.

De oratie is ook online te volgen via youtube.

Waar en wanneer?

Dag
donderdag 2 december 2021
Tijd
15:45 - 16:45 uur
Locatie
aula van de Vrije Universiteit Amsterdam