Terug naar activiteitenoverzicht
1 april 2023

Jaarlijkse Van Oosbreelezing

Amersfoort

Hoe bereid je het jonge kind een warm welkom?
De Van Oosbreelezing staat dit jaar in het teken van het ritueel dat hoort bij het welkom van een nieuw mensenleven: de doop. Sprekers zijn Marten van der Wal, eerstverantwoordelijke voorganger van het Apostolisch Genootschap en Stijn van der Woude, dominee van de Protestantse gemeente in Zutphen. Zijn gaan in op de vraag wat voor rol de doop speelt bij het warme welkom dat je aan ieder kind wil bieden.

De bijeenkomst is samen met jonge apostolische ouders voorbereid. Met hen is gesproken over de waarde die zij hechten aan de doop en over de twijfels die zij hebben aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het belang voor jullie om het nieuwe leven in een apart ritueel te verwelkomen?
  • Wat is de rol van de gemeenschap daarbij?
  • Mag ik als ouder wel de keuze maken mijn kind te laten dopen?
  • Is mijn keuze niet een belasting voor mijn kind?
  • Als ik mijn kind niet laat dopen, hoe beschrijf/benoem ik dan het normenkader dat ik in mijn opvoeding wil hanteren?

De opbrengst van dit gesprek is meegegeven aan de inleiders van de Van Oosbreelezing.

Kom meepraten
Wij bieden iedereen en vooral jonge ouders, de gelegenheid mee te praten over de betekenis van dit ritueel. Na afloop van de introducties van de sprekers is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden
Voor de catering is het prettig om een goede inschatting van het aantal deelnemers te kunnen maken. Wij verzoeken u zich op te geven op het mailadres: vanoosbreestichting@gmail.com. De lezing start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Download de poster »

Waar en wanneer?

Datum
zaterdag 1 april 2023
Tijd
13:30 uur
Locatie
Gemeenschap Eemland, de Meridiaan 39, Amersfoort
Contactpersoon
vanoosbreestichting@gmail.com