Terug naar activiteitenoverzicht
Vanaf 8 maart

Cursus religieus-humanisme

Deze cursus is volgeboekt

In deze vierdaagse cursus gaat hoogleraar Hans Alma in op de betekenis en ontwikkeling van het religieus-humanisme en de relatie met het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap.

Dit doet Alma aan de hand van eigen onderzoek, haar boek 'Het verlangen naar zin' en met hulp van andere deskundigen. Wanneer je meedoet, wordt ervan uitgegaan dat je het boek ‘Het verlangen naar zin’ hebt gelezen.

Aanmelden en kosten

De cursus is volgeboekt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Eerste bijeenkomst – Vrijdag 8 maart
Wederzijds kennismaken, een introductie op religieus-humanisme en wat te verwachten is van de cursus.

Tweede bijeenkomst – Vrijdag 22 maart
Geschiedenis en ontwikkeling van het religieus-humanisme en het Apostolisch Genootschap in de bredere context van humanisme en vrijzinnigheid. Hoe kunnen we religieus-humanisme begrijpen in een historische context? En hoe verhoudt, dat wat wij nu religieus-humanisme noemen, zich tot de traditie waarin we staan? Wat kunnen we ervan leren, waardoor we dagelijks meer zin kunnen geven?

Derde bijeenkomst – Vrijdag 5 april
Compassie in relatie tot religieus-humanisme. Compassie heeft oude wortels en is zeker geen modewoord. Het speelt in verschillende religieuze tradities een rol en zal tijdens deze bijeenkomst daarom ook breder benaderd worden. Het zal onder anderen duidelijk worden dat compassie een zeker urgentie kent, niet vrijblijvend is en praktisch handelen vraagt.

Vierde bijeenkomst – Vrijdag 19 april
Een praktische bijeenkomst aan de hand van de ‘verbeeldingscyclus’ die Hans Alma heeft ontwikkeld. Je gaat aan de slag met je verbeelding en je leert een methodiek om compassie, duurzaamheid en solidariteit te verbeelden en praktisch gestalte te geven in je eigen gemeenschap.

Meld je aan

Inschrijven cursus Religieus-Humanisme

Waar en wanneer?

Datum
Vanaf 8 maart
Tijd
10:00 - 15:00 uur
Locatie
Locatie volgt, in overleg