Terug naar activiteitenoverzicht
17 mei 2024

Lezing over Spinoza door Hans Werner

Bussum

Mijne ziele is stille, heeft vrede in God. Een lezing over het denken van Spinoza (1632-1677) door Hans Werner.

Het denken van Spinoza is voor velen actueel en inspirerend. Zo wordt hij in recente publicaties bestempeld als een van de belangrijkste denkers inzake humanisme en religieus humanisme. Over het laatste gaat het in de lezing en daartoe worden Spinoza’s radicale en vernieuwende ideeën over God, de mens en de Bijbel toegelicht. Daarbij zal duidelijk worden dat de liedtekst uit de titel helemaal past bij Spinoza’s opvattingen.

De lezing is onderdeel van het seminar Religieus Humanisme en wordt gevolgd door een reflectie op de lezing en een discussie met de aanwezigen. De bijeenkomst kan je ook online volgen en achteraf kan je de opname ontvangen. Aanmelden kan via tijdeman@ziggo.nl.

Het seminar Religieus Humanisme is onderdeel van de leerstoel van Hans Alma voor het Apostolisch Genootschap bij de Vrije Universiteit. Het seminar telt ongeveer zeven bijeenkomsten per jaar waarin allerlei aspecten van religieus humanisme belicht worden om zo tot een inbedding en verdieping van het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap te komen. Vrijwel alle lezingen zijn terug te zien op het YouTube kanaal Seminar Religieus Humanisme.

Waar en wanneer?

Datum
vrijdag 17 mei 2024
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Locatie
Apostolisch Genootschap, Meulenwiekelaan 49, Bussum
Contactpersoon
Rob Tijdeman, tijdeman@ziggo.nl