De nieuwe mens

Wekelijkse inspiratie – 14 mei 2023

Geliefd mens, 

‘En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die naar het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid ...’ ¹ Apostel Paulus sprak onder meer over de oude en nieuwe mens. Kennelijk is er door de eeuwen heen altijd een drang geweest om antwoorden te vinden op fundamentele vragen. Hoe mooi is het een cultuur te kennen waarin we de kans krijgen ons te verdiepen in onszelf, elkaar en de wereld.

Kracht van ontmoeten
‘Zoek naar een stil moment. Dat helpt je bij het denken, om te zijn wie je graag bent .. bezinning zonder woorden, je religieus gevoel.’² Een moment van ‘samen iets beleven’ door de kracht van de ontmoeting. En is dat ‘iets’ niet het gebied van de stilte waarin we proberen woorden te zoeken voor datgene wat feitelijk niet te verwoorden is? Dankzij het wonder van scheppen geloven wij dat alle leven uit dezelfde oorsprong komt. Diezelfde scheppingsmacht is ook in ons werkzaam en kan tot expressie komen in liefdevol denken, spreken en handelen.

Grootste wereldwonder
Ons leven is niet alleen enorm boeiend, maar ook een groot avontuur. Vanaf het prilste begin met al onze talenten op zak ligt het open voor ontwikkelingen. Alles is nieuw: een wonder! Zoals een lied van Paul van Vliet het zo mooi zegt: ‘Het is niet nieuw, het is niet anders of bijzonder en het is in het verleden meer gedaan, maar voor een kind is ‘t het grootste wereldwonder, als het zit en voor de eerste keer gaat staan.’³ Eenmaal ouder zijn we soms getekend door de ruwe kanten van het leven en helaas ook door wat wij elkaar aandoen. Het helpt te beseffen dat het volle leven ook ongezochte, ongewilde gebeurtenissen brengt, en te proberen daarmee om te gaan. En het helpt erover na te denken hoe je vrijheden zich verhouden tot die van de ander.

Groeien
Zijn als het kind, dat zoveel ontdekt,
in wie de verwond’ring al jong wordt gewekt;
zijn zoals jeugd, die gelooft dat het kan,
vervuld van hoop en fris, nieuw elan.

Worden, volgroeien, nog volop met vragen,
bewustvoller leven, verantwoording dragen;
iets ouder geworden, wat trager en grijzer,
in dankbaar groeien, telkens wat wijzer.

Zo wil ik bewuster m’n menszijn beleven,
steeds iets van waarde door kunnen geven;
doorleef ik de fasen van ’t leven intens,
dan geeft me dit kracht om te groeien als mens.

Is die verwond’ring in mij al gewekt
en heb ik dat kind in mezelf weer ontdekt?
Heb ik nog steeds het geloof dat het kan,
ben ik vervuld van fris, nieuw elan?

Krijg ik al zoekend meer antwoord op vragen
en mag ik ook zelf verantwoording dragen,
zal daar weer wijsheid uit voort kunnen vloeien,
kan zo in mij dankbaarheid groeien.

Dan zal ik ten volle m’n menszijn beleven,
iets van waarde door kunnen geven,
want is dat proces zo voor mij zonder grens,
dan voel ik het wonder te groeien als mens.4

Oud en nieuw
Door ons zijn en worden, groeien we. Dan zijn we steeds oude en nieuwe mensen. Want hoe mooi is het in volle vrijheid te kunnen denken, spreken en handelen. Wat kan ik nu anders gaan doen om weer als liefdevol mens mijn weg te gaan? Zullen wij een brug van liefdevolle verbinding slaan? Dan groeit de liefde, en wordt de wereld vast weer een beetje mooier! ‘Waar vrijheid toekomst biedt, vrede het daglicht ziet, daar groeit naar eeuw’ge wens de nieuwe mens.’5


 

Martin Groen.png

 

Martin Groen

Lid gemeenschap Gouda

 

Monique.png


Monique van de Lagemaat,

Voorganger gemeenschap Nieuwe WaterwegAndre.png
André van de Lagemaat

Lid gemeenschap Nieuwe Waterweg