Door liefde gedreven

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 16 en 23 januari 2022

Elke week ligt er op maandag een wit vel papier waarop ik of anderen woorden schrijven die de weekbrief vormen. Sinds 10 juli 1904 zijn de weekbrieven gericht op overdenking van de waarden van het mens-zijn en de actuele levensomstandigheden. Ze vormen een uitnodiging tot verdieping en doen een appel op het vermogen weer om te gaan met de dagelijkse werkelijkheid. Steeds hoop ik dat de weekbrief inspirerend is en nabijheid uitdrukt. Ergens op hopen kun je in stilte doen, maar vaker vraagt het om activiteit. Hopen op herstel van vriendschap, hopen op genezing, hopen op vrede in de wereld, er is veel stil verlangen, maar er is veel wat we zelf hieraan kunnen bijdragen.

Waar ik eindigt en wij begint
In elke weekbrief wordt een uitnodigende opdracht meegegeven voor de week die voorligt. Een opdracht waar we samen voor staan en gaan. Door te werken aan verbinding met onszelf en met het ons overstijgende. Door mensen te zijn die weten waar ik eindigt en wij begint. Als we uitsluitend een vijandsbeeld voor ogen hebben, zit er iets voor de lens dat vertroebelt en komen we niet nader tot elkaar. Heb je in de medemens een vriend op het oog, dan kun je nieuwe ervaringen opdoen en uitwisselen. Zo creëer je nieuwe mogelijkheden.

Basis vanwaaruit je leeft
Een weekbrief neemt ons ook mee in ontwikkelingen die zich in het genootschap voordoen. Bij mijn aantreden, elf jaar geleden, zongen we het lied Bewust leven1. De inhoud weerspiegelt de basis vanwaaruit ik leef. Het lied is, zoals veel van onze liederen, geschreven in de ik-vorm. Bedoeld om het steeds weer tot me door te laten dringen dat apostolisch-zijn bij mij begint, om het vervolgens in te zetten, door liefde gedreven, in de samenleving. Vanuit die basis heb ik ook gekeken naar de toekomst.

Verdieping, inspiratie, nabijheid
Op eerste paasdag, 17 april, zal ik samen met u een nieuwe stap zetten als het gaat om ons genootschap en in het bijzonder de plaats en taak van de apostel. Daarbij gaat het om drie hoofdlijnen: verdieping, inspiratie en nabijheid. Ik heb de achterliggende elf jaar mooie ervaringen opgedaan met het samenwerken met twee landelijk voorgangers. Dat genereert veel denkkracht, inzicht en ontwikkeling. Ik zou wensen dat deze wijze van samenwerking nog krachtiger wordt geformaliseerd door straks mijn verantwoordelijkheid over te dragen aan meer dan één persoon. Zij zullen deze bijzondere taak op zich nemen op een wijze die gericht is op de toekomst van ons religieus-humanistische gedachtegoed, door te werken aan een gezindheid van liefde en alle aspecten die daaruit voorvloeien.

Ode aan het leven
Wat u en mij te doen staat, is openstaan voor die gezindheid en ervoor te zorgen dat onze gedachten, woorden en handelingen daarmee in overeenstemming zijn. Dat ik zeg wat ik bedoel en doe wat ik zeg.

(…) doe het toch maar
maken geloven willen
creëren blootleggen verzetten
koesteren liefhebben benoemen
zonder verontschuldiging zijn
vieren aankaarten veranderen
vingers op zere plekken leggen
herdefiniëren vertellen tegenspreken
goedpraten verzoenen troosten
Als ode aan het leven
aan de liefde (…)2


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 bewust leven, lied Apostolisch Genootschap
Het leven mij gegeven,is wezenlijk meer waard, als ik me voel gedreven
door liefde onvervaard.
Wanneer ik zo mijn weg zoek,
van godsgevoel vervuld,
verkrijg ik nieuwe geestkracht,
begrip en meer geduld. Die liefde is een zegen
in ‘t wisselend bestaan,
en leidt ons bij het streven
naar ‘n zinvol samengaan.
Zij inspireert ons denken
en geeft voortdurend moed,
te blijven functioneren
in voor- en tegenspoed
2 uit: Doe het toch maar, Babs Gons, p. 84-85, 2021, AtlasGor Khatchikyan, spoedeisendehulp-arts, in Op1, 30 september 2020