Duurzaam samenleven in een wereld

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 13 maart 2022

Mensen over de hele wereld zien deze week afschrikwekkende beelden van een oorlog in Europa. Er heersen ongeloof, woede, vertwijfeling, maar er zijn ook gevoelens van mededogen en verwantschap. Het grijpt me aan als ik mensen ontredderd zie rondlopen of in lange rijen voor een grens zie staan, zoekend naar veiliger oorden. Het raakt me als ik over de hele wereld mensen zie opstaan voor vrijheid en tegen haat en gevangenschap. Het raakt me temeer daar er kinderen van vijf en zes zijn, die noch van het oosten, noch van het westen zijn, maar vijf en zes. Zij hebben het recht op te groeien in een wereld waarin iedereen er mag zijn, eenieder telt! Een wereld waarin elk kind kan worden voorgedaan en mag ervaren hoe te leven in verbondenheid met zijn of haar medemens.

Een liefdevol gebaar
Met elk nieuw mensenkind worden verlangen naar en hoop op nieuwe vergezichten geboren. Maar als je leven begint met een oorlog … Dan zal er iets tegenover moeten staan wat perspectief biedt en inspireert tot vreedzaam samenleven. Een aanslag op de medemenselijkheid vraagt om een liefdevol gebaar van mens tot mens. Soms moet daar hard voor geknokt worden en gaan er slapeloze nachten mee gepaard. Het volle leven presenteert zich in al zijn schoonheid en vijandigheid tegelijk. Zowel het een als het ander komt vroeg of laat op je pad. Maar als je mislukkingen en tegenslag incalculeert en weigert om je erdoor te laten inpakken, zou de onbevangenheid weer kunnen toenemen, krijgt liefde een kans.

Nastreven van een ideaal
In het Apostolisch Genootschap spreken we veel over liefde. Deze liefde is niet zoetsappig, zij kent daadkracht om kaf van koren te scheiden en beschermend op te treden. Liefde is ook keuzes maken. Uit liefde kun je elkaar en jezelf zeggen wat er sterker kan. Het gaat niet alleen om begripvol of een vriendelijk mens te zijn, maar het is meer dan dat, het is ergens voor staan! Wij streven een ideaal na: in vrijheid en verantwoordelijkheid liefde laten lichten, ook als het moeilijk is, om zo mee te bouwen aan een menswaardige samenleving. Daarom, doe wat je kunt op de plek waar je leeft en werkt. Het gaat om de wijze waarop je dat ideaal in je leven tot uitdrukking brengt. Jezelf oefenen om sympathie en antipathie te overstijgen en elkaar te bemoedigen in moeilijke omstandigheden. Opdat we vol levenslust in deze ene wereld bewust en in vrijheid bijdragen aan duurzaam samenleven.


 


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap