Een echte mantel van liefde

Wekelijkse inspiratie – 03 september 2023

Begin deze maand bezocht ik de gemeenschap San Francisco. Voorafgaand aan dat bezoek was ik in de stad San Francisco. Een stad met veel prachtige plekken en bezienswaardigheden. Tegelijkertijd huilde mijn hart bij het zien van de vele dak- en thuisloze mensen die in deze stad leven. Een taxichauffeur vertelde me wat volgens hem de oorzaken hiervan zijn en ik luisterde aandachtig naar zijn logisch klinkende verklaringen. Maar hoe plausibel ook, de verborgen tranen achter al die mensenogen lieten me niet los. Bij het uitstappen gaf hij me nog een advies: “Misschien kun je ze het best negeren.”

Plaats voor onvrede
Hoewel zijn advies goedbedoeld was, en misschien zelfs voor mij op dat moment wel het beste, bleef dit zinnetje aan me knagen. Mag er in mijn en onze wereld dan geen plaats meer zijn voor onvrede?¹ Ook in Nederland ervaren mensen steeds meer somberheid over de toekomst van ons land door de opeenstapeling van maatschappelijke problemen. Mensen maken zich zorgen over de politiek, hoge prijzen, inkomensverschillen, immigratie, het tekort aan betaalbare woningen en het klimaat.² Een oogje dichtknijpen, of de andere kant op kijken of het negeren draagt dan niet bij.

Geraakt worden
Wat zou de liefde doen? Misschien wel beginnen met het omarmen van onvrede. Blijkbaar gebeurt er iets in mij wat me raakt, aan me knaagt en/of emoties oproept. Ik word als het ware uitgenodigd om me ergens toe te verhouden. Dat dit in mij kan gebeuren is in zichzelf al een mysterie. Vervolgens heb ik (in hoge mate) invloed op hoe ik op deze uitnodiging reageer. Onvrede kan daarmee een krachtige drijfveer zijn voor verandering en verbetering.

Richtsnoer en houvast
Maar hoe dan? Helaas zijn er voor complexe vraagstukken geen eenvoudige oplossingen. Toch heb ik de afgelopen periode uit de weekbrieven ervaren dat een religieus-humanistische grondslag houvast en richting kan geven. Als richtsnoer bij levensvragen over persoonlijke zingeving, sociale rechtvaardigheid en de manier waarop wij deze aarde bewonen. Wanneer de woorden uit de grondslag van ons geloof³ ‘alle leven uit één oorsprong’ (…) ‘elk mens als gelijkwaardig zien’ (…) ‘in liefde werken aan een menswaardige wereld’ (…) en ‘apostolisch-zijn is geloven en werken’ écht mijn grondslag vormen, dan begrijp ik nu dat ‘misschien kun je ze het best negeren’ bleef knagen en voor mij geen antwoord is.

Licht van vrede
Misschien is uit eenzelfde soort onvrede 75 jaar geleden de PAX-vredesbeweging ontstaan en is er van 16 t/m 24 september 2023 weer een nieuwe Vredesweek. Dit jaar worden er weer honderden lokale activiteiten georganiseerd, waarvan vele door en in onze gemeenschappen. Om samen een mantel van liefde te vormen. ‘Een échte mantel der liefde die niets onbesproken laat en niet opzichtig is, maar gehavend, beschadigd en toont waar het pijn doet of waar het mis gaat, ook bij jezelf. Waardoor vergeving en omarming erbij kunnen komen en het stille licht van de vrede de duisternis kan verdrijven.’⁴


 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Thema vredesweek 2023: (On)vrede en nu? 
2 SCP-rapport ‘Somber over de samenleving’ (2023) 
3 www.apgen.nl/over-ons  
4 PAX Vieren 2023, redactioneel door Tom Mikkers