Een tweede kans geven en opnieuw beginnen

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman - 6 maart 2022

Ineens kregen mijn vrouw en ik een ‘tweede’ kans om naar Perth, Australië te gaan. Eerder hebben we reisplannen moeten afzeggen, omdat wij in Nederland veel coronabesmettingen hebben en zij daar niet. Wel leuk om Perth eens op de wereldbol op te zoeken. Perth heeft ruim tweemaal zoveel inwoners als Amsterdam en de gemeenschap van het Apostolisch Genootschap meer dan honderd leden.

Tweede kans
De 12- tot 15-jarigen hebben nagedacht over hoe ze de grondslag van ons geloof in hun woorden zouden schrijven. Daar hebben ze samen hard aan gewerkt. Er spreekt veel betrokkenheid bij onze waarden uit. Een deel ervan gaat over elkaar een tweede kans geven en over opnieuw beginnen:

 

We willen elkaar een tweede kans geven. We vertrouwen erop, dat wat er ook gebeurt,
je liefdevol kunt zijn of opnieuw kunt worden.
En dus moeten we voor elkaar en voor alles om ons heen zorgen.
Dat is niet altijd makkelijk, maar we willen het wel.
En als het een keer niet lukt,
beginnen we gewoon opnieuw.1

 

Gewoon opnieuw
Elkaar een tweede kans geven (…) en als het een keer niet lukt, beginnen we gewoon opnieuw ... Het zijn begrippen waar we blijkbaar al in oefenen. Vorig jaar schreef ik in de weekbrief voor Pasen over het ritueel van de ‘rondgang’2 onder meer: Een mooier mens worden gaat niet vanzelf. Tot op het laatst vroeg Jezus zijn vrienden de onderwezen gezindheid van liefde voort te zetten en richtte een maaltijd in als ritueel. Een ritueel kan helpen om tot jezelf te komen. Vormen veranderen, al kan ook een vorm heel vertrouwd voelen. Telkens gaat het om de inhoud, om de invulling van wat je je voorneemt: ‘Jouw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt ermee bevestigd.’

Bezinnen
Wekelijks vullen we deze woorden en het ritueel met de betekenis die we er zelf aan geven. De rondgang is, samen met het daaraan voorafgaand gebed, onderdeel van onze apostolische traditie. Het is daarom goed ons er met regelmaat op te bezinnen. Nu er geen beperkende maatregelen meer zijn voor het samenkomen in een eredienst, is er ook weer gelegenheid om fysiek rond te gaan. En dat voelt op zichzelf al als opnieuw beginnen.

Het is
… dat moment waarop we onszelf weer de opdracht geven het mooiste in ons tot bloei te laten komen en van elkaar zien dat het ons ernst is een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden, … dat moment waarop kracht en kwetsbaarheid elkaar ontmoeten en we het leven de hand reiken, … dat moment waarop we beseffen dat we, ook als gemeenschap, niet alleen op de wereld zijn en we ons sterk verbonden weten met eenieder en het Al, … dat moment waarop we hopelijk kunnen loslaten en opnieuw verbinden.

Tot allen zal de bevestiging van het voornemen een liefdevol mens te zijn worden uitgesproken, ook tot degenen die niet fysiek aan de rondgang deelnemen. Daarna zal gelegenheid worden geboden voor hen die daar gebruik van willen maken, dit met ouwel en wijn te bevestigen.

Liefde in de samenleving
We staan op een nieuw moment in de tijd om voor onszelf te overdenken: wie wil ik zijn en hoe vul ik dat de komende week in? De vorm van een ritueel kan soms wijzigen, de invulling van het voor-nemen brengt ons bij ons ideaal: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Juist nu er zoveel spanning in de wereld is, doet het ertoe dat mensen elkaar een tweede kans geven en dat - waar nodig en mogelijk - opnieuw wordt begonnen. Dit zullen we moeten oefenen en doen. Er komt niets vanzelf goed, er zijn mensen over de hele wereld nodig die de liefde de samenleving inbrengen.


 


Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

1 Ons geloofsverhaal in beeld, 16-2-2022 
2 Met de rondgang leg je je nieuwe voornemens vast die tijdens de dienst zijn ontstaan. Ter bevestiging krijg je een in wijn gedoopte ouwel. Iedereen kan aan de rondgang deelnemen. Kijk hier voor meer informatie.