Het licht verder dragen

Wekelijkse inspiratie – 31 december 2023

Geliefd mens,

In het lied Erfenis¹ wordt poëtisch verwoord dat we het licht verder dragen van de mensen die voor ons leefden. Vraag jij je ook weleens af van wie je het licht meedraagt? En hoe het licht dat je draagt verder zal gaan? Alles wat wij zijn, was er al en blijft eeuwig deel van een onnoemelijk mysterie.

Erfenis

Als ’t leven alle namen is vergeten,
wij deel zijn van een grenzeloze zee,
draagt ieder slechts nog zonder het te weten
het licht van wie we waren met zich mee.

 

Ooit zullen andere naties zijn verrezen
en andere ogen vangen ooit het licht,
maar immer is de kern hetzelfde wezen,
ook dan zoekt het in mensen een gezicht.

 

En zoveel is het leven reeds vergeten,
zovelen zijn vervloeid in deze zee,
al zou het ons ontschieten hoe ze heetten,
hun licht draagt elk, het koesterend, met zich mee.

 

En, wat er ook vergaan is of verrezen,
we zien de wereld stralen in dat licht,
herkennen in onszelf hetzelfde wezen,
het zoekt in ons nog immer een gezicht.

Vredewerkers eren

Wat met liefde is gedaan, blijft bestaan. Daar geloven wij in en daar getuigen we van ook in de laatste dienst van dit jaar. Een jaar waarin zoveel vriendelijkheid was en waarin wonderen gebeurden, naast diep verdriet en verschrikkelijk leed van een onvoorstelbare omvang. 

We noemen de namen van de overleden gemeenschapsleden. Van mensen die ons dierbaar waren, mensen die de onbevattelijke scheppingskracht een gezicht gaven. Ook eren we in dit bijzondere ritueel alle vredewerkers waar ook ter wereld. We zijn hen dankbaar voor wat ze ons hebben meegegeven. 

 

Zolang

zolang er nog

licht te vergeven

zolang er nog

wegen te gaan

 

zolang er nog

woorden die raken

– een boodschap die

goed wordt verstaan

 

zolang er nog

inzicht te krijgen

een keuze, een missie

een doel

 

zolang er een vonk

een connectie

zolang er essentie

– gevoel

 

zolang er nog

licht te vergeven

zolang het verlangen

nog leeft

 

zolang er nog

licht te vergeven

 

is niets wat je deed

tevergeefs²

 

Licht van de liefde

‘Zolang er nog / licht te vergeven / is niets wat je deed / tevergeefs’. Die woorden trekken we naar onszelf toe. Wij gaan door en nemen het licht van de liefde over in het besef dat het meer dan ooit nodig is om liefdevol te leven.


Marten van der WalNanda Ziere


Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

 

¹Erfenis, Apostolisch Genootschap, tekst Marcel Heerink, muziek Jean van Vugt
²Zolang, Tanja Helderman, uit: Over Leven