Vanwege een veiligheidsupdate moet je wellicht je wachtwoord wijzigen als je wilt inloggen op onze website. Dank voor je begrip!

Ik ben door de ander

Wekelijkse inspiratie door Kier van der Wal – 11 juli 2021


Wat heb ik mooie kansen gekregen in mijn leven! Jazeker een uitroepteken, want ik realiseer me dat dat lang niet voor iedereen geldt. Ik voel me dankbaar. Dat ik het leven heb gekregen, in een liefdevolle en waardevolle omgeving kon opgroeien én dat ik het vermogen van ontwikkeling en leren bij me draag. Ook dat is mij gegeven. Ik heb bijvoorbeeld leren lezen en schrijven. Dat lijkt doodgewoon maar is een ongelooflijk wonder. Na een paar jaar onverstaanbaar brabbelen, krijg je ongeveer op je tweede jaar een paar honderd woorden tot je beschikking en die woordenschat breidt zich uit. Totdat de kans steeds groter wordt dat je elkaar leert verstaan, omdat je bijvoorbeeld woorden als “ik hou van jou” tot je beschikking hebt.

Niet gekend, niet gezien

Al zijn er ook omstandigheden waar woorden tekortschieten. Het leven is soms veeleisend in wat het met zich meebrengt. Er is onverzoenlijkheid, machtsmisbruik, geweld en armoede. Ik zag dit weekend foto’s die mij zeer raakten, van vluchtelingen, medemensen. Er was een foto bij van een mens die een klein mensje meedroeg op zijn rug. Allen ontheemd, mensen die de verzamelnaam pushbacks hebben meegekregen. Niet gekend, niet gezien, in onzekerheid en … misschien wel kansloos.

Liefdevol klimaat

Hoe anders is het met de dopeling wiens moeder ik telefonisch sprak terwijl de krant met mijn ontheemde medemensen nog voor me lag. Allicht kennen we ook de toekomst van dit jongetje niet. Maar zijn ontwikkelingsmogelijkheden zijn talrijk. Bij een doop voel ik me ontroerd en aangesproken om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Ik neem me voor om mede te zorgen voor een liefdevol klimaat. En hij heeft net als ik de mogelijkheid meegekregen om te leren luisteren, aandachtig te leven, lief te hebben en zoveel meer. Het blijkt dat al in de eerste celdelingen van beginnend leven wordt vastgelegd dat jij een wiskundige of een pianist kan worden. Als mogelijkheid; maar dat wordt pas werkelijkheid als het talent in jou wordt aangeraakt door mensen die je voorleven, die je iets willen leren en liefdevol corrigeren. Mens dankzij medemensen.

Nieuwe kansen

In het boek Leven in liefde staat voor zondag 11 juli een inspirerende tekst: ‘Ik ben door de ander’. Ook deze wekelijkse inspiratie kwam tot stand met inbreng van anderen. Een heel praktische inbreng, behulpzaam, liefdevol en gericht op het goede en waardevolle.

Ook ben ik dank verschuldigd aan de vele mensen die werken en hebben gewerkt aan een betere wereld. Gekenden en ongekenden hebben zich ingezet om de wereld mooier te maken. En ook zelf wil ik voor nieuwe kansen zorgen opdat het meer hemel op aarde wordt voor iedereen. We kennen de richting die we willen gaan. En nu dan aan het werk, nieuw of opnieuw.


 

Kier van der Wal


Kier van der Wal

Districtsvoorganger Apostolisch Genootschap