'Je moet wel meedoen, anders krijg je het koud'

Wekelijkse inspiratie door Matthijs Klooster – 18 september 2022

Geliefd mens,

Toen Willem van Hanegem en Louis van Gaal het in 1995 tegen elkaar opnamen tijdens een populair televisieprogramma1 werden de pupillen van voetbalvereniging Schoten aangemoedigd vooral plezier te hebben met elkaar. Maar: er moest ook gewonnen worden! Tijdens de rust was Willem druk bezig losgeraakte veters te strikken, terwijl de voetballertjes op adem kwamen. Hij sprak een jongetje toe dat steeds achter het spel aanhuppelde en het koud had gekregen. Hij veegde met zijn duim de snotneus weg en zei toen op ooghoogte: “Je moet wel meespelen, anders krijg je het veels te kou-oud.” Willem sprak in alle eenvoud met hem alsof het zijn eigen kind was.

Bemoedigen is eenvoudig
Hoeveel kracht kan er niet uitgaan van een eenvoudige bemoediging? Als mijn vrouw tegen mij zegt: “Jij kan dit!”, dan lijkt het wel alsof zij meer ziet dan ikzelf voor mogelijk houd. Ik zeg het op mijn beurt weer graag tegen de studenten die ik begeleid. Bemoediging geeft een gevoel van erkenning: gezien worden en er mogen zijn. Het is ook zo eenvoudig te doen, iedereen kan het! Als de verstandhouding goed is, heb je niet meer nodig dan een knipoog, een schouderklop of een pepermuntje precies op het juiste moment.

Wij zijn de tijden
Wie het nieuws volgt, kan echter waarnemen dat de verstandhouding tussen mensen in ons land onder druk staat. Na de coronacrisis voelen we nu hoe de stikstofcrisis spanningen veroorzaakt in de relaties tussen mensen. Je kan het gevoel krijgen dat we in een slechte tijd zitten, waar je zelf geen invloed op hebt of waar je er alleen voor staat …

Het zijn slechte tijden!
Het zijn moeilijke tijden!
Dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden2

Elkaar aanmoedigen
Durven we naar ons hart te luisteren en voor onze idealen uit te komen? De zwijgende meerderheid is al zo groot! Ik geloof dat het ook nu uitmaakt hoe ik leef, welke keuzes ik maak en hoe ik met de ander omga. Laten we elkaar aanmoedigen om het goede te doen voor toekomstige generaties. We hebben immers zoveel tot onze beschikking waar we dankbaar voor kunnen zijn, maar wat we ook kunnen kwijtraken.

Gezamenlijke missie
De komende week, van 17 t/m 25 september, is het weer Vredesweek. Die staat in het teken van ‘Generatie Vrede’, de generatie van burgers 'die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat opgingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hun toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.'

Doe je mee? Anders krijg je het koud!


 

Matthijs Klooster

Geestelijk verzorger Rotterdam-Prinsenland

1 www.youtube.com/watch?v=-xWuon9Dlbo 

2 Citaat dat aan Augustinus (354-430) wordt toegeschreven 

3 Citaat Pax: vredesweek.nl/thema-2022-generatie-vrede