Kiezen voor kleine goedheid1

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart – 17 juli 2022

Geliefd mens,

‘Kleine goedheid doen, daar kies je toch niet voor’, zei iemand, ‘dat doe je gewoon!’ En inderdaad, het gebeurt: een stralende lach van een kind, een bemoedigend klopje op de schouder, een welgemeende knuffel, een hartelijk gesprek met een eenzame oudere, een kaartje voor een geslaagde, een appje om iemand succes te wensen. Het zit in ons en gebeurt vaak als vanzelf.

Belangeloos
‘Kleine goedheid is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Je kunt het zelfs zien als een gedachteloze goedheid, precies omdat het buiten elk systeem, elke religie, elke sociale organisatie valt. Ze is belangeloos, en juist daardoor eeuwig. Zo’n vorm van gedachteloze goedheid lijkt als vanzelf te ontstaan, lijkt er gewoon te zijn’.1 Ze is de stille, liefdevolle uitkomst van het ‘met ontferming bewogen zijn’ en doet verdraagzaamheid tussen mensen groeien.

Er is een keuze
En toch…er is een keuze. De filosoof Levinas stelt dat de kwetsbaarheid van de ander een serieus appel doet op onze verantwoordelijkheid. Dat appel is er, of we willen of niet. De keuze ligt in het gehoor eraan geven. Elk mens heeft de vrijheid het appel van de ander te weerstaan. Daarmee is er dus een keuze aan wie je kleine goedheid betracht. Welke ander krijgt een kans jou en mij te raken? Een huilend kind krijgt als vanzelf een troostende omhelzing. Een bekende die hulp nodig heeft zoek je snel op. Maar hoe staat het met het kind dat ik niet ken en hulp nodig heeft op school? Of de mens uit een ander continent die honger lijdt, terwijl ik genoeg te eten heb. Of het koraal dat sterft door opwarming van de oceaan. Ook zij doen een appel op onze verantwoordelijkheid. Een appel dat alleen gemakkelijker lijkt te weerstaan, omdat het minder nabij is of voelt.

Mogelijkheden zoeken
Kleine goedheid behelst doen wat kan. Te vaak nog gaat het maatschappelijk debat over uitersten. De realiteit is dat de meeste mensen ergens tussen de uitersten inzitten. Iedere stap tot de ander is er één. Kleine goedheid houdt in dat je die stap zet. Het besef dat er een keuze is, stimuleert om op zoek te gaan naar mogelijkheden om kleine goedheid te betonen. Er zijn legio kansen. Kunt u bedenken welke dat voor u of jou kunnen zijn?

Waardige wereld
Het is bijzonder om te ervaren dat kleine goedheid niet alleen als vanzelf in je opkomt, maar dat het ook een keuze is die helpt om de kracht ervan te versterken en te verbreden. Daarbij kan niemand de hele wereld op zijn schouders nemen. Dat hoeft ook niet. Alle blijken van kleine goedheid, elke toevoeging van liefde, gerechtigheid en barmhartigheid bij elkaar, vormen de beweging naar een waardige wereld. Niet alleen voor mensen, maar voor alle levende wezens, de gehele schepping. ‘De kleine goedheid is als een goddelijke vonk in de mens. Ze houdt het perspectief en de hoop levend op een meer humane en genereuze wereld’.1 Die wetenschap en de waarde ervan brengt mij tot herbezinning op mijn (alledaagse) leven, in het hier en nu.

Wie wil een bloem van mij?2


 

Jan Zwart

Districtvoorganger Apostolisch Genootschap

 

 

¹ Citaten uit een column van George Gelauff. Hij citeert o.a. uit ‘Geen toekomst voorkleine goedheid?’ van Roger Burggraeve
² ’Wat liefde doet’, kinderkoorlied Apostolisch Genootschap