Leven vanuit zachter krachten

Wekelijkse inspiratie – 9 april 2023

Geliefd mens, 

Heb jij dat ook weleens? Je ziet beelden van het leed van een ander en voelt zelf ook pijn. Je zegt zomaar ineens dat je van haar houdt. Of je lacht samen en kunt niet meer stoppen. Je ontroert omdat je ziet dat iets de ander raakt. Of je wilt graag iets doen voor een ander, zomaar. Of je mist iemand ineens heel sterk. Ieder mens herkent dit soort momenten wel. Is het misschien een aanraking van het goddelijke of is het nog iets anders? Als je er een label opplakt, dat het ‘dit’ is, is er dan wel genoeg ruimte om in het gebied te komen waarin je het wonder van je bestaan werkelijk voelt?

Het gebied van verwondering
Als je apostolisch bent, dan ben en blijf je op zoek naar het mysterie van je bestaan. Het staat niet vast, maar het staat ook niet op losse schroeven. Je bent kind van het heelal. Je probeert elke keer opnieuw en elke keer een stukje te bevatten hoe immens groots en bijzonder dat eigenlijk is. Dat ik dat dus ben … Als je apostolisch bent, zoek je steeds weer nieuwe mogelijkheden om in dat gebied van verwondering te zijn. Daar waar woorden tekortschieten en waar je je geraakt voelt. En als jou dat dan gebeurt, voel je je uitgenodigd – van binnenuit – om bij te dragen aan dat scheppende wonder. Misschien is het wel je ziel die je hiertoe aanzet.

Een ander perspectief
We leven in een wereld waarin individualisme, winstbejag, prestatiedruk en moeten de boventoon lijken te voeren. Als je niet oppast, lijkt je geluk daarvan af te hangen. Wij apostolischen willen elkaar een ander perspectief bieden want er is ook een ander verhaal te vertellen. Wat is dan dat verhaal? Dat is het geloof in het geliefd zijn en in leven vanuit zachte krachten.

Kostbaar mens
Je bent geliefd. Soms twijfel je daar misschien aan omdat tegen je gezegd is dat dit niet voor jou geldt. Ons geloof is, dat ieder mens kostbaar is en menswaardigheid waard is. Jij ook. Echt waar. En als je het (nog) niet kunt geloven, blijven we het elkaar toch zeggen. Apostolischen geven stem aan dit geloof.

Het goede aan het woord laten
En ja, er zijn in de wereld ook volop voorbeelden te zien waardoor je kunt twijfelen aan de kracht van zachtheid. Wij zijn dankbaar dat er juist in deze tijd mensen zijn die, zelfs als de ‘kou’ komt, hun best doen om in alle eenvoud het goede aan het woord te laten. Mensen die de vaste overtuiging hebben dat de wereld hier mooier van wordt. En die die overtuiging niet onder stoelen of banken steken. Die doorgaan, ook als anderen zeggen dat dat geen zin heeft.

Platgetreden paden verlaten
Wij zijn geworteld in een traditie waarin dit verhaal bij velen van ons weerklank vindt en herkenbaar is. Tegelijkertijd zijn wij er van overtuigd dat mensen van alle leeftijden op zoek zijn naar de boodschap van geliefd zijn en de kracht van zachtheid. Dat vraagt zoeken naar nieuwe kansen en lenigheid. Maar ook herbezinnen, steeds weer en platgetreden paden verlaten. Dat is ons meegegeven vanuit onze wortels en daar willen we graag naar blijven handelen. We gedenken de mensen die ons hierin zijn voorgegaan. Tijdens een bijzonder moment in de paassamenkomst eren we hen door hun namen te tonen.

Liefdevol leven
Met Pasen beloven we krachtig dat we dit geloof, dit ideaal, sprankelend, springlevend en vernieuwd vanuit onszelf volop de samenleving in laten stromen. Als wij, jij en ik liefdevol leven, dan is er liefde!

 


 

Bert Wiegman

Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap