Foto: Rob Gieling

Liefdevolle vrijheid

Wekelijkse inspiratie – 7 mei 2023

Geliefd mens, 

Op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen staat een gigantische spiegel waarop aan de bovenkant de indringende tekst staat:

ZO ZIEN MENSEN ERUIT DIE IN VREDE LEVEN

Wanneer ik in die spiegel kijk en als het ware zichtbaar verbonden word met deze woorden, komen er veel gedachten in mij op. Ik zie mezelf staan en realiseer me inderdaad dat ik in ieder geval - vrij en gelijk in waardigheid en rechten1 - ben geboren. In de spiegel kijkend besef ik dat ik een begenadigd mens ben. Al 42 jaar woon ik in een vrij land, een geschenk waarvan ik de waarde haast niet kan doorvoelen. En toch schuurt er iets. Misschien komt het door de stelligheid van de tekst. Want eerlijk is eerlijk, het lukt niet altijd om in vrede te leven met degene die ik in die spiegel aankijk.

Moedige mensen
Het doordenken en doorvoelen van vrijheid is soms heel complex en afhankelijk van de situatie waarin je leeft. In een samenleving waar polarisatie aan de orde van de dag is, worden moedige mensen gevraagd. Mensen die geloven in de kracht van nuance en van een verbindend geluid. Het leven, en daarmee dus ook vrijheid en vrede, zijn niet op te delen in goed en fout of vijand en vriend. Was het maar zo gemakkelijk.

Waardevolle vrijheid
Er zit zoveel in ons mensen: ‘Het zit in ons om te vergeten, weg te kijken, te haten, te vechten, uit te sluiten en te handelen uit angst. Het zit in ons. Wegkijken van wat we hebben gedaan of hebben laten gebeuren. Soms met catastrofale gevolgen die niemand meer in de hand had. Het zit in ons allemaal.’2 De gevolgen hiervan komen dagelijks voorbij en staan in veel geschiedenisboeken beschreven. En in het klein heb ik er in mijn leven soms mijn handen vol aan om deze gedragingen niet te veel aan het woord te laten. Maar is het beperken van deze gedragingen dan voldoende om van waardevolle vrijheid te kunnen spreken?3

Keuzes maken
Stel je voor dat vrijheid wordt ingekleurd als liefdevolle vrijheid … Een vrijheid waarin keuzes worden gemaakt vanuit het verlangen te zoeken naar en het tot leven brengen van het goede. Keuzes, waaraan het waarachtige gesprek met je ziel voorafgaat. De ziel als plek waar onze diepste gevoelens wonen én die antwoord geeft op de vraag: wat zou de liefde doen vandaag?

Verantwoordelijkheid nemen
Ik geloof in de effecten van die liefdevolle vrijheid. Het kiezen om lief te hebben, iemand te helpen, duurzame keuzes te maken, naar de ander toe te bewegen, het er samen nog eens over te hebben, sorry te zeggen of te proberen je te verzoenen, maar ook milder naar jezelf kijken of soms grenzen aangeven is heel krachtige inkleuring van vrijheid. Daar wil ik verantwoordelijkheid voor nemen.

In gedachten zie ik mezelf weer in de spiegel, denk aan de doopbelofte en aan de woorden uit ‘ons geloofsverhaal in kindertaal’:

‘We denken dat je altijd liefdevol kunt zijn of opnieuw kunt worden. Wat er in je leven ook gebeurt. Liefdevol zijn betekent dat je goed zorgt voor anderen en voor alles om je heen. En natuurlijk ook voor jezelf. Dat is niet altijd makkelijk, maar we willen het wel steeds proberen. En als het een keer niet lukt, dan beginnen we gewoon opnieuw. We willen meehelpen om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een plekje is op deze wereld.’

Zo zien mensen eruit die in vrede leven. En misschien zit in het proberen wel heel veel waarde …


 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Artikel 1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
2 Vrij naar: Vrede vergt moed - Oorlogsgravenstichting
3 https://meningvoldoen.nl/levensbalans/van-lege-naar-liefdevolle-vrijheid/