Moed en veerkracht zetten ons in beweging

Wekelijkse inspiratie door Bert Wiegman – 9 mei 2021

Herstelvermogen
We kunnen ons verwonderen over de veerkracht van de natuur. Zoals het herstelvermogen ervan na bosbranden of stormen. Ook mensen bezitten in vele opzichten veerkracht. Als we ons verwonden, zet vrijwel meteen herstel in. En ook geestelijke wonden kunnen herstellen. Dat besef kan je bemoedigen op momenten dat je dit niet voelt of ziet.

Kleine overwinningen
In de voorbereiding op de jongerendienst hoor ik van jongeren dat de een vrijwel geen tegenslagen kent, terwijl deze zich bij een ander aaneenrijgen. Ze worden net als ouderen zeer op de proef gesteld nu er al veertien maanden beperkingen zijn om elkaar fysiek te ontmoeten en te bemoedigen. De jongeren gingen onderling in gesprek en dat hielp al. “Natuurlijk doet veerkracht je sprongen maken, maar soms is het een hele kunst overeind te blijven.” “Veerkracht moet je oefenen om op te krabbelen na verkeerd gemaakte keuzes of na tegenslagen die je pad kruisen.” “En wie bepaalt of stilstaan of een salto beter is?” Sommigen durfden eerst nauwelijks stappen te zetten en behaalden kleine overwinningen op zichzelf. Er is moed nodig om stappen te zetten en jezelf te ontwikkelen. Denk aan een jongere die ertegen opziet in een andere stad te gaan studeren en het toch doet. Of aan een oudere die voelt dat er een stap gezet moet worden richting verzorgingshuis ... Je verzamelt moed en gaat daarbij niet over één nacht ijs.

Moedige mensen
4 mei hielden we twee minuten stilte, ter nagedachtenis aan onder meer de moedige soldaten, vaak nog jonge mannen, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven om Nederland te bevrijden. Moedig in deze tijd zijn de mensen die opstaan tegen dictatuur en er vaak voor worden vervolgd. Ze strijden voor mensenrechten en democratie. Ze zijn ervan overtuigd zijn dat die een wereld van verschil gaan maken.

Gemeenschapszin
Bij het verzamelen van moed helpt het mensen aan je zijde te weten die werkelijk om je geven en vertrouwen in je hebben. In een tijd van toenemende individualisering zijn steeds meer mensen geneigd zichzelf niet alleen op de eerste plaats te zetten, maar ook op de tweede en derde plaats. Waarmee het hele podium al gevuld is ... Waar blijft de ruimte voor je medemens? Gemeenschapszin kan je in beweging zetten in een richting die je van jezelf niet had gedacht. Om elkaar geven is geworteld in het besef dat we deel zijn van een ondeelbaar groot geheel. Dat we allen uit één bron voortkomen. En in het geloof dat ieder mens ertoe doet. Dus ook jij en ik.

 


 

Bert Wiegman

Bert Wiegman

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap

 

 

 

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar? Doe op 9 mei mee met de jongerendienst over veerkracht.

Plaats: online via YouTube
Tijd: van 10 tot 11 uur