Moedig op weg gaan

Wekelijkse inspiratie door Jan Zwart - 20 februari 2022

Met een flinke duw in de rug werd ik bemoedigd om te gaan fietsen. “Stuur rechthouden, ogen op de weg voor je” en: “je kunt het!” riep mijn vader. Het lukte! Weliswaar licht slingerend, maar het ging. Zijn luidkeelse aansporing had ik wel nodig. Bemoediging is belangrijk, ze helpt je op je levensweg die veel hobbels en bochten kent. Momenten van pure lichtzinnigheid en diep doorleefde ervaringen wisselen elkaar daar af. Bij twijfel onderweg hoor ik soms nog zijn stem in mijn hoofd: “Je kunt het!”

Leven en leren
Bemoediging of aansporing is noodzakelijk om het geloof in eigen kunnen te ontwikkelen. Het doet ons geloven in onze mogelijkheden. Het geeft ons ruimte om fouten te maken. En als het goed is, ontvangen we bemoediging en geven we het ook aan een ander. Mensen hebben het mij voorgedaan, net als vergeven en opnieuw beginnen, dankbaarheid betonen en nabij zijn. De ene keer ben je leraar, de andere keer leerling. Het is leven en leren tegelijk en jezelf in de ander herkennen.

In actie komen
Het besef dat we niet zonder elkaar kunnen is cruciaal. De waarde van een mens staat immers niet los van de relatie met de ander. De ander die een beroep op mij doet1. Dat beroep schept een wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de samenleving die we vormen en jij en ik die er deel van uitmaken. Dat beroep is niet altijd gemakkelijk, maar zet ons er wel toe aan in actie te komen. Want er moet wel iets gebeuren om in liefde te leven …

Eigentijdse antwoorden
Hét antwoord op de vraag hoe te leven is niet in één keer te geven. Het is een terugkerende vraag die in elke nieuwe levenssituatie om een antwoord vraagt. Ons geloof, ons ideaal, kent een oneigentijdse kern op basis waarvan we eigentijdse antwoorden kunnen formuleren. We ervaren ons leven als een niet te bevatten scheppingswonder. We zien hierin de mogelijkheid om te kiezen voor wie we willen zijn en wat we kunnen betekenen voor de wereld en onze naaste: het heb elkaar hartelijk lief! Dit uitgangspunt geeft bemoediging, en richting aan ons leven. En velen maken het dagelijks waar, soms onder ingewikkelde omstandigheden. Zo geven ze het door aan volgende generaties.

Liefde wint
We hebben in het leven vaak de nodige verwachtingen en naast gevoelens van weemoed over wat was, trappelen we soms ook van ongeduld om nieuwe wegen in te slaan. Is het niet van alle tijden dat we erop vertrouwen dat de liefde steeds zal winnen? Met het stuur recht en oog op de weg gaan we moedig voorwaarts. We kunnen het!


 

 

Jan Zwart

Landelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

1 Uit: Jij die mij ik maakt, Huub Oosterhuis, 2008