Omdat ik wil kiezen voor nu en zometeen

Wekelijkse inspiratie Nanda Ziere – 4 december

Geliefd mens,

Gisteren, lopend door het bos met zowel regen als een waterig zonnetje, hoorde ik mezelf het lied Dageraad1 zingen. Ik zong mezelf daarmee moed in. Ik had zo gehoopt op een uitkomst van de klimaattop in Egypte waaruit gedeelde verantwoordelijkheid zou blijken … Op de eerste zondag van deze decembermaand vol verwachtingen houdt het me bezig. In deze brief die aspecten van apostolisch zijn in de praktijk van alledag belicht, denk ik dat het vanwege de urgentie en de actualiteit nodig is om hierover te schrijven. Ook deze zondag worden er kinderen gedoopt aan wie wij beloven dat we willen zorgen voor een klimaat waarin ze zich veilig kunnen voelen door onze actieve bijdrage daaraan.

Goed doen
Ik dacht aan de indringende voordracht ‘An ode we owe’ die Amanda Gorman (24 jaar) recent voordroeg tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.2 Een aantal zinnen hieruit zijn:

De planeet deelt een naam
gelijkwaardigheid

Dat betekent niet exact hetzelfde zijn,
maar een enorm doel nastreven:
het welzijn van de wereld naar zijn hoogste vermogen
Want het behoud van de aarde is geen strijd die te groot is
om te winnen, maar een zegen die te groot is om te verliezen.

Aan iedereen die er is:
ik vraag alleen dat het je iets kan schelen voordat het te laat is,
dat je bewust en wakker leeft,
dat je met liefde leidt in uren van haat.
Ik daag je uit om gehoor te geven aan deze oproep,
ik daag je uit om ons lot vorm te geven.
Bovenal daag ik je uit om goed te doen, zodat de wereld groots kan zijn.

Verliefd op verwonderen
Ik verbind dit perspectief met de grondslag van ons geloof en met mijn religieus gevoel. Aan het verliefd zijn op verwonderen en kunst zien in het leven.3 Ik verbind het aan woorden die ik zo graag wil horen, wil voelen tot in mijn vezels en zou willen uitspreken tegen elk mensenkind: ‘Dag lieve jij, je bent geliefd, want je bent er’. In dat gevoel willen we elkaar steeds weer onderdompelen. Als basis van waaruit je leeft.

Precies goed
‘Dat je met liefde leidt’, dat zou bijvoorbeeld over opvoeden kunnen gaan. Als ik even op weg mag zijn met de pasgeboren Fenne, Pepijn, Toon, Silvijn, Elin, Mathijs, Nora en Lenny4, wat laat ik ze dan zien en ervaren? Wat wek jij in mij en ik in jou, zodat wij evenwichtig, veerkrachtig en vanuit realisme durven te leven? Dat je voelt dat je precies goed bent. Hoe oud of jong je ook bent, hoe je er ook uit ziet en hoe je ook heet.

Veilig klimaat
Met elkaar zijn we in deze (wereld)gemeenschap verantwoordelijk voor een veilig klimaat en voor pleisterplaatsen waar je op adem kunt komen. Ook als je het moeilijk hebt, het moeilijk vindt of moeilijk doet. Dat vraagt van ons interesse in elkaar, betrokkenheid en bescherming.

Een meisje vouwt haar hand open: ‘ik
heb net op tijd een bij uit het water gered
want ik praat Bij’s’ ze weet het en ze weet
het ook niet: hoe ze met haar strakgebonden haren
en boerenvoetjes al deelt in het waarachtige
niemand hoeft haar ooit iets over God te leren5

Licht en warmte
Het opdoen van positieve ervaringen en het zelf creëren van geborgenheid schept de mogelijkheid om weer hoopvol te worden. Het kan je uitdagen om goed te doen. In deze donkere maand waarin we verlangen naar licht en warmte willen we hiervoor zorgen op elke plek waar wij zijn. Dat wij op vertrouwen ook een toekomst kunnen bouwen. Daarin willen we kinderen en elkaar dopen.


 

Bert Wiegman


Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

PS: De titel is geïnspireerd op de wijze uitspraak van Benjamin (9 jaar) in de kinderinspiratiedienst van 20 november jl. 

1 Mannenkoorlied Apostolisch Genootschap: Dageraad, tekst: Marcel Heerink, componist: Raymond Stoop
2 Voor de hele voordracht met Nederlandse ondertiteling: https://www.apgen.nl/amandagorman
3 Uit de brief van Romi ‘Meer dan zondag half tien’.
4 Welkom in de wereld, De Stroom nummer 4, 2022
5 Antjie Krog, Een meisje in de tuin