Passie voor wat worden kan

Wekelijkse inspiratie – 28 mei 2023

Geliefd mens,

Als je vol bent van iets, vergeet je alles om je heen ... De één heeft het met dit, de ander met dat. Het liefst wil je dat de ander voelt en begrijpt wat voor jou belangrijk is. Vooral omdat jij gelooft dat dat voor iedereen van belang is.

Bevlogen mensen
Soms is het niet zo eenvoudig te begrijpen waar de ander vol van is. Daar gaat vaak tijd overheen. Vijftig dagen na de dood van Jezus begrepen zijn vrienden het eindelijk: dat zijzelf zijn boodschap van liefde moesten verspreiden en waarmaken. Als groepje bevlogen mensen begonnen ze daarmee. En er kwamen meer mensen bij, de groep werd groter en toen moesten er ook dingen georganiseerd worden. Na verloop van tijd ontstond er hiërarchie, namen bij de vormen, gebruiken, patronen, afspraken, afsplitsingen, meningen, geschreven en ongeschreven regels die in zichzelf al genoeg stof tot overleg en ook gedoe gaven. Soms zo veel dat de reden waarom men elkaar wilde opzoeken, misschien wel ongemerkt, afleidde van de oorspronkelijke bedoeling. De essentie raakte ondergesneeuwd.

De essentie
Wat is eigenlijk de essentie van waaruit ik wil leven? Van waaruit ik mens ben? Wat als ik daaraan woorden probeer te geven en die essentie vervolgens centraal stel? Hoe ziet dat eruit? En waar komen wij eigenlijk voor samen? Met Pasen spraken we erover dat waarin je gelooft waarheid kan worden. Als je gelooft dat het genootschap over tien jaar niet meer bestaat, dan kan dat werkelijkheid worden. Als je gelooft dat een liefdevolle levensstijl van belang is in deze wereld, dan zoek je waarschijnlijk mensen op die elkaar willen helpen dit in de praktijk te brengen bij ethische en morele vraagstukken. Tot je verrassing versta je elkaar dan door een gemeenschappelijk ideaal.

Nieuwsgierige houding
Als je luistert naar wat er voor de ander toe doet en je spreekt over wat voor jouzelf van waarde is, kun je samen op zoek gaan naar daarbij passende vormen. Het kan het één én het ander worden. Het durven bevragen van je eigen gedachtes en van dat wat vertrouwd is, vraagt openheid en een nieuwsgierige houding. Op deze manier gaan steeds meer bestaande en nieuwe gemeenschappen met elkaar in gesprek. Opdat de essentie vandaag, morgen en over tien jaar nog springlevend en sprankelend is. Als wij vanuit die passie leven en delen, geloven in wat worden kan, ontstaan er nieuwe kansen. Met gevarieerde vormen waarbij de essentie van waaruit we willen leven, de grondslag is.


 

Marten van der Wal

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap

 

 

Bert Wiegman

Nanda Ziere

Eerstverantwoordelijk voorganger Apostolisch Genootschap